Regionalni online forum- Pristup uslugama tokom COVID-19 pandemije, sa posebnim fokusom na marginalizovane grupe

Beograd, 15. april 2022- 

Kosovska fondacija za civilno društvo ( KCSF) vas poziva na regionalni online forum: „Pristup uslugama tokom COVID-19 pandemije, sa posebnim fokusom na marginalizovane grupe” koji će se održati online 29. aprila.

Ovaj forum se organizuje u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vreme krize“ koji sprovode Partneri Albanija za promene i razvoj, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, Centar za građanske inicijative, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Organizacija Građanske inicijative i Kosovska fondacija civilnog društva. Projekat finansira Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a.

Cilj regionalnog foruma je da pruži pregled trenutne situacije u EU, ističući uticaj, ključna pitanja i izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva i ulogu relevantnih aktera, da predstavi glavne izazove u oblasti saradnje između vlada i OCD tokom pandemije CORONA 19 i da razmenjuju najbolje prakse OCD u vezi sa ovom temom.

Na događaju se očekuje preko 100 učesnika iz Republike Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uključujući predstavnike OCD, regionalnih mreža, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, privatnog sektora, medija, relevantnih državnih institucija i drugi relevantni akteri.

Prevod će biti obezbeđen na engleskom, makedonskom, albanskom, SBCM jeziku.

Da biste učestvovali na forumu, molimo vas da se registrujete na linku ovde.