Regionalni principi tranzicione pravde

Beograd, 25. jul 2023. godine

Više od 20 godina nakon završetka oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, udruženja i grupe žrtava iz Srbije, sa Kosova i iz Severne Makedonije, i dalje pokušavaju da ostvare svoja prava, pronađu nestale i kidnapovane članove svojih porodica, i bore se za pravdu i utvrđivanje odgovornosti.

Regionalni principi tranzicione pravde prihvaćeni su od strane udruženja i grupa žrtava iz Severne Makedonije, Srbije i sa Kosova na 2drugom Regionalnom sastanku u Prizrenu 20. i 21. maja 2023. godine u okviru projekta Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa. Ovi principi predstavljaju zajednički skup lokalno utemeljenih principa tranzicione pravde (TP) bitnih udruženjima, koji obuhvataju suštinske vrednosti i načela žrtava i u obzir uzima njihove potrebe, kao i na regionalnom planu.

Glavni cilj bio je da se regionalno i na nacionalnim planovima zapadnog Balkana ustanove principi TP koji su praktični, usredsređeni na žrtve i od značaja za njihov svakodnevni život. Principi se sada mogu koristiti da se udruženja žrtava na zapadnom Balkanu njima rukovode u svojim odlukama i izborima, ali i kao svojevrsna platforma oko koje grupe žrtava mogu da se ujedine i mobilišu sa ciljem ostvarivanja svojih ciljeva.

 

 

Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa, je regionalni projekat koji u Srbiji, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji spovodi konzoricijum koji čine Građanske inicijative, Mirovna akcija, Integra, Nova društvena inicijativa, PAX i Međunarodni centar za tranzicionu pravde. Projekat je podržan od strane Evropske unije.