Resurni centar Građanskih inicijativa podržaće 28 organizacija

tacso-rc-gi-logo

14.februar 2017.godine – Nakon uspešno sprovedenog programa tehničke podrške u oblasti strateškog planiranja i javnog zastupanja za 35 mreža i saveza udruženja, TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji raspisao je prošlog meseca poziv za tehničku podršku pojedinačnim organizacijama civilnog društva. Cilj ovog programa je jačanje organizacija civilnog društva za strateško planiranje i javno zastupanje, kako bi u potpunosti ostvarile svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju.

Nakon izvršene selekcije prijavljenih organizacija, TACSO Građanskih inicijativa u narednom periodu podržaće 28 ogranizacija u procesu izrade strateškog plana, odnosno, plana za javno zagovaranje.

Prve radionice su već zakazane, a na našem Facebook profilu možete pratiti ove i druge aktivnosti  Resursnog centra.

Trenerski tim resursnog centra, kao i naši eksperti, pružiće tehničku i mentorsku podršku izabranim organizacijama.

TACSO RC footer 2016