Resurs centar i za medije

Valjevo, 20. septembar 2019. godine – Građanske inicijative su svesne teškog položaja u kome se nalaze lokalni mediji i zato će sve svoje kapacitete ponuditi kao pomoć i podršku svima koji u svojim sredinama informišu građane objektivno i istinito, rekla je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, na sastanku održanom 20. septembra u Valjevu sa predstavnicima lokalnim medija i organizacijama civilnog društva.

Građanske inicijative će proširiti delatnost svog Resurs centra i na medijsko polje. Ključna uloga Resurs centra je pružanje podrške OCD i neformalnim grupama koje deluju u Srbiji. Resurs centar prikuplja, objavljuje i distribuira informacije od značaja za rad OCD, svim raspoloživim kanalima komunikacije, ali i daje savete i tehničku podršku zainteresovanim formalnim i neformalnim grupama.

„Osnovna ideja je da sve ove usuge nudimo i medijima, a da dodatnu podršku pružamo kroz lokalne PressHubove koji će biti u neposrednom kontaktu i ponuditi neku vrstu servisa u onim tačkama u kojima se dodiruju organizacije civilnog društva i mediji“, naglasila je Stojanović.

PressHubovi će biti tehnički i organizaciono povezani sa regionalnim resurs centrima u Požegi, Leskovcu i Bečeju.

Većina učesnika u raspravi je istakla održivost kao osnovni problem u radu lokalnih medija i nejednak tretman u sistemu projektnog sufinansiranja.

Slavica Savić Vujanac, urednica u portalu Vamedia.info, istakla je takođe sve veću zatvorenost lokalnih izvora informisanja i sve teže dolaženje do podataka od državnih organa. Vujanac je navela i da je imala problema sa bezbednošću, odnosno da je posle nekih tekstova bila suočena sa pretanjama.

Slobodan Ćirić, novinar valjevskog nedeljnika „Napred“, istakao je zabrinutost zbog toga što ovaj list ne prati aktuelne tehnološke trendove, pa tako su oni jedan od retkih medija koji nema svoju internet stranu.

Branka Jevtić, novinarka TV Valjevo plus, navela je sve teže uslove u kojima svi novinari rade i apelovala na solidarnost kao uslov da se opstane u ovim teškim vremenima po medije.

Susret sa valjevskim organizacijama civilnog društva i medijima je prvi u nizu sastanaka  koji će biti organizovani širom Srbije.

Ovaj sastanak je organizovan u okviru projekta PressShelters koji je finansiran od strane nemačke ambasade u Srbiji.