Resurs centar pojačan novim snagama sa lokala

Beograd, 13. februar 2019. godine

U Beogradu 12. februara, u EU info centru je obeležen početak nove faze Resurs centra za organizacije civilnog društva koju realizuju Građanske inicijative zajedno sa partnerskim organizacijama, a uz finansijsku podršku Evropske unije do kraja 2021. godine. Događaj koji ovom prilikom organizovan otvorio je Ekmel Cizmecioglu iz Evropske delegacije u Srbiji.

Građanske inicijtive su već skoro 23 godine (od svog osnivanja 1996.godine) prepoznate kao udruženje koje ima resursnu funkciju za civilno društvo Srbije. U periodu od 2014. do 2017.godine, preko 3000 pojedinaca iz više od 2000 OCD učestvovalo je u različitim aktivnostima Resurs centar Građanskih inicijativa (RC GI), dok je osoblje RC GI odgovorilo na više od 400 upita.

Konzorcijum organizacija okupljenih oko Građanskih inicijativa – Trag fondacija, Catalyst Balkans, Srbija u pokretu, Centar za socijalnu politiku, Bečejsko udruženje mladih, FORCA Požega, Narodni parlament Leskovac – će i u naredne 3 godine nastaviti da radi na osnaživanju OCD, kako bi zajedno doprineli procesima demokratizacije i evropskih integracija Srbije kroz aktivnije učešće građana u procesima donošenja odluka i stvaranje povoljnijeg okruženja za delovanje OCD. U ovoj fazi usluge RC će biti decentralizovane kroz postojanje tri lokalna resurs centra u Bečeju, Požegi I Leskovcu.
Tokom sprovođenja ovog projekta nastavićemo da budemo fleksibilni u pružanju usluga, što podrazumeva prepoznavanje i odgovaranje na potrebe različitih OCD. Takođe, sa zainteresovanim OCD sarađivaćemo kroz direktan kontakt, prilagođen pristup i stalnu podršku.
Različite aktivnosti u koje će biti uključene OCD, formalne i neformalne mreže i lokalne inicijative građana, imaju za cilj da doprinesu njihovom dugoročnom strateškom razvoju, izgradnji baze podrške, povećanju odgovornosti, nezavisnosti I efektivnosti.
Osim predstavljanja planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata, ovo će takođe biti prilika da svoja iskustva i primere dobre prakse predstave dosadašnji korisnici usluga Resurs centra.