ACT projekat – Rezultati drugog kruga selekcije za grantove za jačanje lokalnih zajednica

Beograd, 4. septembar 2020. godine – U naredni krug selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica ACT projekta prošlo je 9 organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana.

Nakon prvog kruga selekcije, terenski/e evaluatori/ke izvršili su procenu 13 odabranih organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana i predložili 9 za naredni krug selekcije. Terenski/e evaluatori/ke su dubinski sagledali integritet organizacija i neformalnih grupa građana i vrednosno utemeljenje (rad zasnovan na principima poštovanja ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rad za opšti interes i javno dobro i dr.), kao i prethodno iskustvo, kapacitete i potencijal OGD i neformalnih grupa da uključe i mobilišu građane u rešavanje problema u zajednici.

U poslednjem krugu selekcije listu od 9 OGD i neformalnih grupa građana validira i odobrava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u ime Vlade Švajcarske, kao donatora projekta.

Podsetimo: na Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica u okviru projekta ACT prijavilo se 65 organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana. U prvom krugu selekcije, komisija sastavljena od članova ACT tima i Građanskih inicijativa odabrala je 13 OGD i neformalnih grupa koje su zatim prošle terensku evaluaciju.

Konačna lista odabranih organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana koje će biti korisnice grantova za jačanje lokalnih zajednica biće objavljena do kraja septembra 2020. godine.

Čestitamo svim organizacijama i neformalnim grupama građana koje su prošle u naredni krug selekcije, a ostale organizacije želimo da ohrabrimo da prate naše projektne aktivnosti i prijave se za neki od predstojećih poziva za dodelu grantova.

Za više informacija o svim pozivima pratite sajt ACT projekta.

Spisak organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana koje su prošle u treći krug selekcije:

Rangiranje Naziv OGD/NGG Prosečna ocena Sedište OGD/NGG
1 Udruženje “Čuvari Vlasine” 8,05 Surdulica
2 Udruzenje BaziMili 8,00 Lajkovac
3 Dom omladine Bor 7,90 Bor
4 Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman – Irida 7,70 Novi Sad
5 Za čiste Vranjane 7,65 Požega
6 Eco Karma 7,40 Subotica
7 Ženska multietnička grupa Seleuš 7,40 Alibunar
8 Seoski kulturni centar 7,15 Velika Plana
9 JCI Novi Sad 6,95 Novi Sad