Rezultati studije: Razumevanje podeljenih narativa u Srbiji i na Kosovu

Beograd, 21. oktobar 2020. godine

Mediji u Srbiji i na Kosovu doprinose jačanju osećanja drugosti (različitosti) među etničkim zajednicama. Ovo je glavni zaključak studije objavljene u junu 2020. godine koju je inicirala NVO Peaceful Change initiative – PCi kao deo projekta ALVED a kreirala i realizovala organizacija IPSOS – Strategic Marketing u skladu sa najboljim istraživačkim praksama.

Studija pokazuje da narativi koji stvaraju podele postoje u srpskim i kosovskim medijima. Analiza medijskih sadržaja u oba slučaja pokazuje da je intenzitet fenomena “drugosti” baziran na produbljivanju polarizacije dva entiteta i da ga karakterišu emotivno obojeni narativi. Studija je pokazala da mediji u Srbiji i na Kosovu doprinose polarizaciji entiteta time što naglašavaju razlike i propuštaju da istaknu sličnosti.

Rezultati istraživanja pokazuju da srpski mediji imaju tendenciju otpora u svom odnosu prema Kosovu što se reflektuje kroz izveštavanja, fake news, dezinformacije i emotivno naglašeno neprofesionalno novinarstvo.

Srpska javnost smatra da su mediji odgovorni za negativan stav javnog mnjenja u vezi sa odnosima Srbije i Kosova dok kosovska javnost, prema zaključcima studije, odgovornost pripisuje političkom establišmentu koji stvara govor mržnje, stereotipe i predrasude.

Na osnovu rezultata istraživanja, generalna percepcija javnog mnjenja je da mediji imaju nesumnjiv uticaj na kreiranje mišljenja i u Srbiji i na Kosovu. Ipak, mediji se ne smatraju presudnim u procesu pomirenja jer je za tako nešto neophodna politička volja.

Osim gore navedenog sadržaja, studija daje sveobuhvatnu medijsku sliku kao i analize nekoliko aspekata stanja u medijima na Kosovu i u Srbiji. Kompletnu studiju možete pročitati ovde → Rezultati analiza fokus grupa (Focus Group Findings) i rezultati analiza medija (Media analysis).

Napomena: Studija je dostupna samo na engleskom jeziku.

O projektu ALVED

Istraživanje je sproveo IPSOS Strategic Marketing, inicirala ga je Peaceful Change initiative – PCI, kao deo projekta ALVED (Amplifying Local Voices for Equitable Development/Jačavanje lokalnih glasova za ujednačeni razvoj). Reč je o projektu u trajanju od 30 meseci koji finansira Conflict, Security and Stability Fund (Fond za konflikte, stabilnost i bezbednost) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Na realizaciji ovog istraživanja radi konzorcijum organizacija sastavljen od Peaceful Change initiative – PCi (London), People in Need – PiN (Prag), Građanske Inicijative/Civic Initiatives (Beograd), Peer Educators Network – PEN (Priština) i Aktiv (Mitrovica). 

Projekat ima za cilj da promoviše, istraži, razvije i implementira inovativne prakse koje će omogućiti inkluzivni proces donošenja odluka koji uspešno prevazilazi barijere između različitih grupa u Srbiji i na Kosovu i doprinosi pogodnom ambijentu u kojem će inkluzivna demokratija zaživeti i imati pozitivni uticaj na živote ljudi.