Rok za dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe

Beograd, 26. februar 2020. godine

Podsećamo da je rok za dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe (ili izjavu o neaktivnosti) do 01.03.2021. godine.

Rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe je kraj februara, odnosno do 28. februar 2021. godine (ili izjavu o neaktivnosti), obzirom da 28. februar 2021. godine pada u neradan dan, rok se pomera na sledeći radni dan, tako da je  poslednji dan roka 01.03.2021. godine, za kalendarsku 2020. godinu.

Dokumentacija se dostavljaju Agenciji za privredne registre u formi elektronskog dokumenta, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Rok za podnošenje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja je 30.06.2021. godine.