Rok za dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja APR-u

Beograd, 19. februar 2018. godine – Rok za podnošenje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre  je 30. jun 2018. godine. Rok za dostavljanje Izjave o neaktivnosti za ona udruženja koja nisu imala poslovnih aktivnosti kao i Izveštaja za statističke potrebe je 28. februar 2018. godine.

Pravna lica i preduzetnici imaju obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja za 2017. godinu Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u skladu sa čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu.

  • Izveštaj za statističke potrebe obuhvata bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj;
  • Izjava o neaktivnosti je izjava koju Agenciji dostavljaju pravna lica koja nisu imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama koji se odnose na izveštajnu godinu;
  • Redovni godišnji finansijski izveštaji su izveštaji koje pravna lica dostavljaju Agenciji, radi javnog objavljivanja. To mogu biti i izveštaji za poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske, ali se u tom slučaju rokovi dostave razlikuju;
  • Vanredni finansijski izveštaj je izveštaj koji se sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem, i on obuhvata bilans stanja i bilans uspeha.

Obrazac izjave o neaktivnosti možete preuzeti

OVDE

Primer popunjene izjave o neaktivnosti pogledajte

OVDE

Preuzeto sa: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom