Sačuvajmo prirodu

Udruženje građana Vega iz Babušnice je organizovalo i sprovelo akciju čišćenja divljih deponija u okolini Babušnice. Akcija pod nazivom “Sačuvajmo prirodu” je trajala tri meseca, od početka maja do kraja jula 2017. godine. Mesto sprovođenja akcije bilo je selo Suračevo, koje se nalazi nedaleko od Babušnice, locirano na uzvišenju iznad gradskog dela opštine.

Problem divljih deponija u ovom selu egzistira već decenijama, ali uprkos nastojanjima meštana, i pre svega mesne zajednice, ovaj problem dugo nije mogao biti rešen. Deponije su postojale na tri lokacije u selu i to na lokacijama Suvo vrelo, Seoska česma i potok Dojčina padina. Svaka od ovih lokacija poznata je u babušničkom kraju iz različitih razloga. Suvo vrelo poznato je kao izvorište podzemnih voda, koje iz zemlje nadođu jednom u desetak godina i izliju se po selu i jednom delu grada. Tada se smeće zajedno sa vodom proširi po okolini izvorišta, dvorištima kuća i usevima. Postojanje deponije na ovom mestu predstavljalo je ekološku pretnju meštanima. Seoska česma i potok nalaze se u samom centru sela. Iz česme teče čista voda za piće, a potok se koristi za navodnjavanje bašti i voćnjaka u selu. Deponija na ovom mestu predstavljala je pre svega zdravstvenu opasnost za meštane koji su se ovde snabdevali vodom, ali i za širu okolinu, jer je voda sa ove lokalne česme poznata kao čista i pitka u celoj opštini, pa je i stanovnici drugih mesta u opštini koriste za piće. Smeće koje se ovde nalazilo je ugrožavalo medicinsku ispravnost vode za piće i izgled ovog mesta, pored koga prolazi lokalni put. Treća divlja deponija nalazila se u Dojčinoj padini, na potezu listopadne šume, sa obe strane lokalnog puta koji povezuje selo Suračevo sa drugim selima u opštini.

Udruženje građana Vega je za tri meseca organizovalo i sprovelo čišćenje i potpuno uredilo ove tri lokacije, na  kojima je bacano smeće zadnjih desetak godina. Akcija je sprovedena u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje RS, Filijala Pirot. Sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje su angažovana lica, koja su korisnici novčane socijalne pomoći, za poslove čišćenja ovih deponija. Ova lica su preko projekta našeg udruženja kojim smo aplicirali kod NSZ upošljena uz odgovarajuću nadoknadu i obezbeđena su im sredstva i odgovarajuća oprema za rad. Posao koji im je doneo pristojnu zaradu, ali i radno angažovanje su oberučke prihvatili. Odmah po otpočinjanju radova UG Vega je uvidelo da tri lica koliko nam je NSZ ovim projektom odobrila da angažujemo nisu dovoljna da obave ovaj veoma ambiciozan poduhvat čišćenja životne sredine. Zato smo rešili da u čišćenje pokušamo da uključimo i volontere. Kako je akcija čišćenja već počela, naišla je na jako pozitivne reakcije lokalnog stanovništva. Dan za danom priključivao se angažovanim radnicima po neki meštanin-volonter. Predstavnici mesne zajednice su nas potom kontaktirali i ponudili nam pomoć u akciji. Zajedno smo animirali volontere iz redova meštana da se u skladu sa svojim mogućnostima priključe čišćenju.U akciju se uskoro uključila i srednja Tehnička škola iz Babušnice koja nam je ponudila da njeni učenici na praktičnoj nastavi izrade table na kojima će pisati da je na ovim lokacijama zabranjeno bacanje smeća. Prihvatili smo njihovu ideju i table su čekale završetak radova.

Kako smo uz pomoć volontera, različite starosti, zanimanja i socijalnog statusa, uspeli da za tri meseca svakodnevnog angažovanja zaista očistimo ove lokacije, ali ih i uredimo, u smislu košenja korova i trave, postavilo se pitanje odvoženja prikupljenog smeća. Javno komunalno preduzeće iz Babušnice ne prikuplja smeće u ruralnim sredinama. Pokušali smo da ostvarimo saradnju sa ovim preduzećem i da ga  animiramo da se uključi u akciju u smislu odvoženja i odlaganja prikupljenog otpada, ali nam to u prvo vreme nije polazilo za rukom. Nakon nekoliko razgovora sa predstavnicima ovog preduzeća, oni su rešili da se uključe i pomognu realizaciju naše akcije. Krajem avgusta ove godine  radnici javno komunalnog preduzeća iz Babušnice, su prikupljeni otpad sa ovih lokacija transportovali do regionalne deponije u Pirotu, koja je predviđena za odlaganje smeća sa teritorije opštine.

Tri lokacije u opštini Babušnica su očišćenje, okošene i ostavljene meštanima kao ekološki ispravne. Table sa natpisima o zabrani bacanja smeća su postavljene na ovim mestima i jos uvek tamo stoje. Nakon akcije čišćenja na ovim lokacijama prestale su da se stvaraju divlje deponije, a UG Vega je sa meštanima i mesnom zajednicom sela nastavilo da sarađuje i na drugim projektima.

 

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.