Sanžak – izazovi manjinskih politika u kontekstu evrointegracija

Sanžak – izazovi manjinskih politika u kontekstu evrointegracija

govorniciDževid Sadović, koordinator na programu Jačanja kapaciteta OCD u Građanskim inicijativama, učestvovao je na panel diskusiji “Sandžak – izazovi manjinskih politika u kontekstu evrointegracija” organizovanom u okviru projekta “Nove generacije mladih u novim izazovima – manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije” uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Sadović je u disusiji govorio o položaju mladih i problemima sa kojima se suočavaju – nezaposlenost, loše obrazovanje, politizacija mladih, bezbednost, losa kulturna ponuda, odliv mozgova. On je pozvao mlade da se organizuju i pokrenu neke lokalne inicijative za poboljšanje svog položaja, kao i da je aktiviranje u nevladinom sektoru dobar okvir “Ima dosta mesta za takve inicijative jer u Pazaru, uopste u Sandžaku ima jako malo organizacija koje se bave pitanjima mladih.”

Panel je imao za cilj pokretanje dijaloga o glavnim izazovima koje proces evrointegracija Srbije donosi građanima Sandžaka kroz razgovor sa ključnim akterima društveno – političkog života u Sandžaku i nezavisne akademske zajednice i to o temama kao što su politička situacija, manjinsko pitanje, položaj mladih i ekstremizam. Ovaj zajednički razgovor treba da doprinese da mladi iz albanske i bošnjačke zajednice steknu relevantne i objektivne informacije o stanju sa kojima se suočava društvo u Sandžaku.

publika