Saopštenje OCD povodom Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Beograd, 07. avgust 2018. godine –

Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći značajno odstupa od prethodnih verzija koje su bile javno dostupne i oko kojih je postojala minimalna usklađenost stavova organizacija civilnog društva i advokature. Rešenja koja su predstavljena očigledno su posledica pritisaka Advokatske komore koji su tokom prethodnog perioda bili vidljivi i u javnosti. Jedna od najvažnijih razlika odnosi se na ukidanje primarne i seknudarne pravne pomoći i uvođenje besplatne pravne podrške.

Po pitanju kvaliteta teksta, Nacrt obiluje nejasnim formulacijama i kontradiktornostima, a pojedine članove je jako teško razumeti. Nakon čitanja celokupnog teksta nije jasno da li je intencija zakonodavca da se zaista obezbedi ravnopravan pristup pravdi svim građanima ili da se zaštiti budžet Republike Srbije. Posebno je problematično što uz tekst Nacrta nije objavljeno i obrazloženje, pa se o namerama zakonopisaca sada samo može nagađati. Ovo je, inače i u suprotnosti sa dosadašnjim dobrim praksama državne uprave u procesu javnih rasprava o različitim zakonima.

Posebno treba istaći da su pojedini članovi Nacrta u suprotnosti sa članom 10 koji definiše principe na kojima počiva besplatna pravna pomoć. Nacrt u potpunosti favorizuje advokate kao jednu grupu pružalaca i donekle jedinice lokalne samouprave. Udruženja kao pružaoci višestruko su diskriminasana, što pored toga što je u surptnosti sa članom 10 samog Nacrta, nije u skladu ni sa drugim pozitivnim zakonima Republike Srbije (u oblastima zaštite od diskriminacije, azila, zaštite podataka o ličnosti i informisanja). Nacrt takođe nije imao u vidu dodatnu zaštitu advokature kroz Zakon o parničnom postupku koji jasno propisuje da zastupanje u ovoj vrsti postupaka mogu vršiti samo advokati. Očigledno je da zakonopisac nije imao u vidu ni izveštaj TAIEX misije o jednom od nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je jasno istakao da je uloga OCD nezamenljiva u obezbeđivanju pravne pomoći ranjivim društvenim grupama, kao i da je neophodno osigurati jednak tretman svih pružalaca besplatne pravne pomoći.

Radi sužavanja prostora za buduća različita tumačenja pojedinih odredbi, potrebno je poboljšanje teksta u nomotehničkom smislu. Na kraju, posebno je zabrinjavajuće što je ovako važan zakon u javnoj raspravi tokom letnjih meseci, kada je veći broj građana na letnjim odmorima što smanjuje mogućnost učešća i dopinosa u javnoj raspravi.

Saopštenje organizacija civilnog društva povodom Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći možete pročitati OVDE.