[SAOPŠTENJE] Politička volja za urušavanje vladavine prava

GI srpBeograd, 14.oktobar 2016.godine – Građanske inicijative još jednom izražavaju veliko razočaranje zbog odugovlačenja postupka za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i pozivaju narodne poslanike da sa predloženih lista kandidata što pre izaberu članove Saveta koji mesecima radi u krnjem sastavu sa 6 od 9 članova i skoro 2 godine bez Statuta (koji je predviđen članom 5 Zakona o elektronskim medijima).

Novi članovi Saveta REM trebali su da budu izabrani na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja koja je zakazana za 11. oktobar 2016. godine kada je Narodna skupština na Dnevni red uvrstila izbor članova Saveta sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači:

-udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece;
-udruženje izdavača elektronskih medija i udruženja novinara i
-nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

Podsećamo da svaki ovlašćeni predlagač predlaže Narodnoj skupštini dva kandidata, od kojih Skupština većinom glasa za jednog od njih. Kandidati ispred udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece izabrani su 10. decembra 2015. godine, Milan Antonijević (sa 21 glasom) i Snežana Stojanović Plavšić (sa 22 glasa) dok je Goran Peković – bivši član Saveta REM (sa 16 glasova) bio automatski isključen iz dalje procedure. U septembru 2016. godine, Goran Peković je ponovo kandidat za Savet REM, ali ovaj put ispred udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara, tačnije udruženja RAB (udruženje radiostanica).

Da bi Savet REM mogao da funkcioniše kao nezavisno regulatorno telo, neophodno je da njegovi članovi budu izabrani na zakonit i transparentan način. Tokom diskusije po ovoj tački dnevnog reda, pojedini poslanici su izjavili da neće dati glas ni jednom od kandidata udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, čime u potpunosti preuzimaju dalju odgovornost za funkcionisanje Saveta REM-a mimo zakona.  Imajući u vidu da izbor predstavnika udruženja traje od kraja 2015. godine, opravdano sumnjamo da se na ovaj način vrši opstrukcija legitimnih predstavnika civilnog društva jer nisu po volji političkoj većini, čime se se izigrava zakon i dalje urušava vladavina prava u Srbiji.

Tags:
,