Saopštenje povodom pokrenutog prekršajnog postupka protiv aktivista/kinja Inicijative mladih za ljudska prava

Beograd, 21. decembar 2017. godine – Kuća ljudskih prava i demokratije izražava zabrinutost povodom pokrenutog prekršajnog postupka protiv aktivista/kinja Inicijative mladih za ljudska prava zbog protestovanja na tribini u Beškoj u januaru ove godine. Aktivisti/kinje Inicijative prisustvovali su skupu u cilju protivljenja javnom obraćanju osuđenog ratnog zločinca, Veselina Šljivančanina, u okviru predizborne kampanje Srpske napredne stranke. Tom prilikom su batinama izbačeni iz Doma kulture i razbijen je jedan od njihovih automobila.

Želimo da ukažemo na dva bitna problema. Davanje legitimiteta promovisanju ratnih zločinaca u Srbiji postaje sve češće, pri tome težeći da se isto skoro institucionalizuje. Da potonje nije samo percepcija zabrinutih građana pokazuje i isticanje navedenog problema od strane Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije u svom periodičnom izveštaju o Srbiji gde kao preporuku navode da Srbija mora da obezbedi da osobe osuđene od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju ne budu promovisane kao heroji. Na istu problematiku nedavno je ukazao i glavni tužilac ovog suda. Aktivisti/kinje Inicijative, kao organizacije koja je od svog osnivanja posvećena borbi protiv slavljenja ratnih zločinaca u javnom prostoru, te prepoznata kao organizacija branitelja ljudskih prava, upravo su pokušavali svojom akcijom da ukažu na navedeni problem.

Nakon odbacivanja krivične prijave protiv aktivista/kinja Inicijative, Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi iniciralo je pokretanje prekršajnog postupka. Krivična prijava koju su povređeni aktivisti Inicijative podneli protiv NN lica, odbačena je uz navode da ne postoje osnovi sumnje da su učinjena krivična dela koja su navedena u prijavi, kao ni neko drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Prvo saslušanje aktivista Inicijative zbog navodnih prekršaja za koje je zaprećena kazna zatvora od 30 do 60 dana zakazano je za 25. decembar u 8 časova, u Prekršajnom sudu u Rumi, odeljenje u Inđiji. Podsećamo da je Tužilaštvo prilikom odbacivanja krivične prijave moralo prvo da utvrdi ko su NN lica koja su fizički napala aktivistkinju Inicijative mladih, a tek potom odluči da li se radi o lakšim ili teškim telesnim povredama.

Dodatno ističemo zabrinutost, budući da ovo nije prvi put da se pokreće prekršajni postupak protiv Inicijative u sličnom kontekstu. Podsećamo da je protiv direktorke Inicijative pokrenut prekršajni postupak zbog pozivanja na paljenje sveća ispred Predsedništva Srbije uoči godišnjice genocida u Srebrenici, navodno zbog kršenja Zakona o javnom okupljanju građana. Pritom, pomenuti zakon Ustavni sud proglasio je neustavnim u aprilu 2015. i ta odluka je stupila na snagu u oktobru. Istom prilikom policija nije ništa uradilia po pitanju pretnji učesnicima noćnog pomena i fizičkih napada na njih.

U skladu sa međunarodnom zaštitom branitelja i braniteljki ljudskih prava, naglašavamo da je obaveza države da poštuje fizički integritet, slobode, bezbednost i dostojanstvo branitelja, te ih između ostalog i zaštiti od uznemiravanja kroz sudske postupke odnosno zloupotrebe primene zakonskih odredaba, koje se ogleda i u neosnovanim prekršajnim postupcima sa ciljem stigmatizacije njihovog rada. Smatramo da se navedenim postupcima upravo vrše ovakve zloupotrebe i pruža pristrasna podrška veličanju osuđenih ratnih zločinaca.