Poziv u Međusektorsku podgrupu za slobodu izražavanja i medije

Copy of Logo

nkeu-u

Poštovane koleginice i kolege,

Ovim putem vas obaveštavamo da je u okviru Nacionalnog Konventa o EU počela sa radom Međusektorka podgrupa za slobodu izražavanja i
medije i ujedno vas pozivamo da se priključite radu ove Podgrupe i doprinesete svojom ekspertizom.

Potrebu za osnivanje ove Podgrupe smo prepoznali u tome da mere previđene Akcionim planom za Poglavlje 23 samo delimično mogu da utiču na razvoj slobode govora i medija u Srbiji, dok se mnoga druga pitanja koja direktno i indirektno utiču na medije, nalaze u drugim poglavljima.

Ključna pitanja koja smo do sada identifikovali su:

Poglavlje 5 – Finansiranje medija kroz javne nabavke;
Poglavlje 8 – Kontrola koncentracije medijskog vlasništva i konkurencije;
Poglavlje 10 – Nezavisnost regulatornih tela u oblasti medija, nezavisnost rada javnih servisa i kontrola programskih sadržaja;
Poglavlje 23 – Zaštita novinara, regulisanje državnog finansiranja medija, okončanje kontrole medija od strane države i curenje informacija iz istraga u medije;
Poglavlje 28 – Kontrola medija kroz finansiranje reklamnog sadržaja;
Poglavlje 32 – Nadzor trošenja budžetskog novca od strane Državne revizorske institucije za finansiranje političkih partija i konkurse za sufinansiranje medija (naročito na lokalnom nivou).

Prvi radni sastanak sa zainteresovanim organizacijama i pojedincima će se održati 28. oktobra 2016. godine u podne, u Biblioteci Kuće ljudskih prava-Kneza Miloša 4. Na ovom sastanku, upoznaćemo vas detaljnije sa našim dosadašnjim radom, okvirnim planom daljih aktivnosti i utvrditi dalje korake i načine zajedničkog rada.

Sa nadom da ćete odlučiti da nam se pridružite u ovoj inicijativi, molim vas da pošaljete potvrdu učešća do utorka 25. oktobra.

Pristupnica za Podgrupu je dostupna OVDE

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate kolegu Petra Žmaka, koordinatora projekata za javne politike putem telefona +381 11 3284 188, +381 60 3624 005 i/ili mejla petar@gradjanske.org