Sastanak Podgrupe Nacionalnog konventa o EU za slobodu izražavanja i medije

nkeu-u

Logo

Beograd, 28.10.2016 – Danas je održan sastanak Podgrupe za slobodu izražavanja i medije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tema ovog sastanka bila je planiranje i programiranje aktivnosti podgrupe za 2017. godinu.

img_20161028_121515Sastanku su prisustvovali  predstavnici organizacija članica radnih grupa Nacionalonog konventa, predstavnici udruženja novinara i pojedinci-eksperti iz oblasti medija, javnih nabavki, prava konkurencije i zaštite potrošača.

Na sastanku su razmatrane konkretne mere iz Akcionog plana za poglavlje 23 koje se tiču bezbednosti novinara, kao i dosadašnji napredak u ispunjavanju ovih obaveza na koje se država obavezala.

Podgrupa će u narednom periodu  posvetiti svoje aktivnost zajedničkom praćenju napretka u oblasti slobode medija, pri tome koristeći multisektorski pristup. Najavljeno je objavljivanje polaznog dokumenta  “Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”.