Sektor građanskog društva u Srbiji u 2019. godini

Beograd, 18. decembar 2019. godine

Ocena stanja u organizacijama građanskog društva u Srbiji

 

Kako danas izgleda građanski sektor u Srbiji? Koji je trenutni potencijal organizacija građanskog društva i sa kojim se sve izazovima one suočavaju? Kakvo im je članstvo? Kako komuniciraju sa građanima i lokalnim samoupravama?

Ovo su samo neka od pitanja koja smo sebi postavili kada smo počeli da planiramo „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ – projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Projekat ACT će, na osnovu podataka iz ovog sveobuhvatnog istraživanja, obezbediti različite vrste podrške. Kroz institucionalni razvoj organizacija građanskog društva, ACT projekat se zalaže za kvalitetnije pružanje javnih usluga, i podržava lokalne inicijative i uspešno umrežavanje, ali i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga.

Rezime istraživanja možete preuzeti ovde , a celo istraživanje u nastavku.