17 Aug Slap tužba i protiv Centra za interkulturnu komunikaciju

Kompanija “Adria media group”, osnivač i izdavač tabloida “Kurir”, podnela je tužbu protiv novosadske nevladine organizacije Centar za interkulturnu komunikaciju, portala Raskrinkavanje, Cenzolovka i Javni servis  i dnevnog lista Danas. Tužbu su podneli Privrednom sudu i traže odštetu od 11 miliona dinara zbog „nelojalne konkurencije i narušavanja poslovnog ugleda“.

Centar za interkulturnu komunikaciju (CIK) je tužen zbog analize sadržaja koja je realizovana u okviru projekta Prepoznaj i dekodiraj.

. Projekat je orijentisan na prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma u Vojvodini putem detektovanja, prepoznavanja i označavanja onih sadržaja u štampanim medijima koji nedvosmisleno podstiču na nasilni ekstremizam prema političkim neistomišljenicima, marginalizovanim i ranjivim društvenim grupama.

Ovaj projekat je deo šireg, regionalnog projekta Izgradnja otpornosti zajednica na nasilni ekstremizam na Zapadnom Balkanu, koji je podržala Evropska unija.  Analizom sadržaja je obuhvaćeno pet dnevnih listova u Srbiji (Informer, Kurir, Alo, Večernje novosti i Blic) u periodu od 18. januara do 18. februara, a cilj je bio detektovanje elemenata govora mržnje u tekstovima pomenutih novina.

Analizu sadržaja je uradio ekspert, doktor političkih nauka. Izveštaj analize sadržaja objavljen je na internet sajtu/portalu Centra za interkulturnu komunikaciju www.forumzainterkulturalnost.org, na kojem se objavljuju samo informacije u vezi projekata koje realizuje Centar.

Dr Aleksandra Djurić Bosnić

“Pored veoma neobične činjenice da se jedna nevladina i neprofitna organizacija optužuje za “nelojalnu konkurenciju” u odnosu na  inače vrlo tiražne dnevne novine, ogroman  iznos novca koji se u tužbi navodi kao odštetni zahtev nedvosmisleno pokazuje nameru da se ugrozi postojanje naše nevladine organizacije, kao i da se učini još jedan, ozbiljni udar na  slobodu medija, slobodu mišljenja i govora u Srbiji”, kaže  dr Aleksandra Djurić Bosnić.

Ona kaže da, majući u vidu da ovakva tužba za Centar za interkulturnu komunikaciju , kao i za druge tužene organizacije) predstavlja ogroman izazov, da prevazilazi njihove kapacitete i da ugrožava na rad i postojanje.

Udruženje Centar za interkulturnu komunikaciju je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje. Osnovano je 15. avgusta 2012. godine u Novom Sadu. Ciljevi Udruženja su: unapređivanje i stvaranje uslova za aktivnu interkulturnu komunikaciju, očuvanje tradicionalnih oblika kulture, unapređivanje i promovisanje savremenog kulturnog stvaralaštva, kreiranje kulturnih politika, unapređenje položaja kulture u elektronskim i štampanim medijima.