Sloboda izražavanja i medijske slobode u Srbiji u procesu EU integracija 2020

Beograd, 30. jun 2021. godine

Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju kamen temeljac svakog društva koje poštuje, štiti i unapređuje ljudska prava i slobode. One su značajne ne samo u pogledu kvalitetnijeg uređenja društvenog života u okviru jedne zajednice, već kad je reč o Srbiji predstavljaju značajne faktore prema kojima će se meriti napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

Put Srbije ka EU sastoji se u ispunjavanju kriterijuma za otvaranje i zatvaranje 35 tematski grupisanih pregovaračkih poglavlja. Međuzavisnost određenih poglavlja i njihova sadržinska povezanost uslovljava i međusektorski pristup analizi ispunjenosti kriterijuma i davanja preporuka za unepređenje stanja u oblasti osnovnih prava i sloboda, u šta između ostalog spadaju i sloboda izražavanja i sloboda medija.

Iz tog razloga Građanske inicijative stanje u ovoj oblasti prate kroz analizu šest pregovaračkih poglavlja: 5, 8, 10, 23, 28 i 32. Analiza vremenski obuhvata period 2020. godine, a metodološki prati napredak prema definisanim ciljevima on line alata za praćenje slobode izražavanja i medije – Matrice slobode medija.