Socijalno preduzetništvo kao šansa za održivost OCD

Beograd, 16. april 2019. godine –  U okviru Međunarodne nedelje civilnog društva održan je završni događaj SmartStart projekta koji je omogućio da 12 preduzeća nabave opremu za svoje biznise.

Međunarodna nedelja civilnog društva u koorganizaciji Građanskih inicijativa, međunarodne mreže CIVICUS, a uz podršku BCSDN-a, organizovana je u Beogradu od 8. do 12. aprila 2019. godine u Domu Omladine. Ovaj događaj je imao za cilj da okupljenim delegatima iz celog sveta skrene pažnju na probleme sa kojima se suočava civilno društvo, a prvenstveno na sužavanje prostora za delovanje civilnog društva. Događaj je obuhvatio tri važne oblasti za prevazilaženje prepreka koje su predstavljene kroz tri segmenta: Mostovi, Stepenice i Ulice. Ove teme obuhvatale su načine i uspešne priče ljudi iz celog sveta, koji su predstavili svoju borbu sa zatvaranjem prostora za političko, aktivističko i građansko delovanje.

Građanske inicijative su u okviru programa jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva sprovele projekat za podsticanje socijalnog preduzetništva – SmartStart, u partnerstvu sa organizacijom CPCD iz Bosne i Hercegovine i partnerskim organizacijama iz Makedonije, Crne Gore i Turske, a uz finansijsku podršku Evropske Unije. Ovaj projekat je imao za cilj da podstakne udruženja i pojedince da pokrenu svoj posao i unaprede svoje poslovanje kroz razvoj ekonomske komponente biznisa, ali i socijalne, tako što će sarađivati ili zaposliti/angažovati osobe koje su marginalizovane, teško zapošljive ili u riziku od siromaštva, kao i osobe na rehabilitaciji.

Osim direktne finansijske podrške udruženjima, druga važna komponenta ovog projekta bila je i zagovaranje za stvaranje regulisanog pravnog okvira u kome socijalna preduzeća mogu da posluju u okvirima zakona uz određene poreske olakšice, ili poseban status u nekim oblastima.

Događaj su otvorili predstavnik Evropske Delegacije u Srbiji, Ekmel Cizmecioglu i Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa.

Udruženja koja su nagrađena grantom predstavila su na finalnom događaju svoje aktivnosti i svoje ideje predstavnicima biznis sektora, start up-ovima i predstavnicima drugih udruženja, koji su im podelili savete i komentare kako da povećaju uspešnost i ne ponove neke greške koje su oni pravili.

Predstavnici mentorskog panela koji učesnicima dali dragocene savete bili su:

  • Đurđa Đukić, ICT Hub
  • Luka Prišunjak – Swisscontact │Swiss Foundation for Technical Cooperation
  • Valdica Jovanović – Brodoto
  • Sonja Dakić – Živi, radi, voli
  • Tijana Banović – Froncla.rs
  • Aleksandra Kecojević – Fondacija Ana i Vlade Divac

Završni događaj moderirala je Bojana Jevtović ispred Divac fondacije, dok je njen kolega, Željko Mitkovski, predstavio proizvode Divac fondacije koji su namenjeni udruženjima na lokalu, kroz korišćenje usluge kartice lojalnosti. Drugu mogućnost lokalnog razvoja predstavlja Omladinski fond koji pruža podršku organizacijama sa lokala koje imaju ideju da nešto učine za svoju zajednicu.

Učesnici/e SmartStart programa su: RazlivališteCentar za afirmaciju dece i omladine – CADOBusiness Innovation Programs – BIPSUdruženje za lokalni razvoj KamenicaIz kugaKid HubUdruženje invalida cerebralne i dečje paralize UžiceUdruženje za društveni razvoj mladih ”Interaktiv’‘, Udruženje građana za razvoj i unapređenje zajednice “San”Timočki Omladinski CentarCaritas Šabac i Keve znaju kako.

Nakon pitanja i komentara iz publike Milica Antić iz Građanskih inicijativa zaključila je u finalnom obraćanju da u kontekstu sužavanja prostora za delovanje civilnog društva jeste neophodno obezbediti sredstva za kontinuiranu održivost udurženja, a kada to donosi i podršku nekoj ugroženoj grupi tada ovaj način rada postaje još značajniji i poželjniji.