Solidarno sa studentskim zahtevima

Beograd, 13.04.2017.godine – Građanske inicijative i dole potpisane organizacije civilnog društva ovim putem pružaju svoju podršku i pridružuju se zahtevima studenata za razrešenje članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zbog nepoštovanja Zakona o elektronskim medijima koji ovo telo definiše kao samostalno i nezavisno.

Članom 13 Zakona o elektronskim medijima članovi Saveta REM obavezani su da ne zastupaju stavove ili interese organa, odnosno organizacija koje su ih predložile, već da svoju dužnost obavljaju samostalno i u skladu sa Zakonom. Članovi Saveta REM svoj dosadašnji rad su zasnivali na suprotnim principima. Od donošenja seta medijskih zakona, čiji je deo i Zakon o elektronskim medijima koji reguliše izbor članova Saveta, organizacije civilnog društva su u nekoliko navrata reagovale i ukazivale na političke uticaje i zloupotrebe procedura prilikom izbora članova Saveta REM. Stanje u medijima, posebno u toku izborne kampanje i nakon izbora, jasno pokazuju da REM nije ispunio svoju zakonsku obavezu unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, unapređivanja i zaštite slobode izražavanja niti je stao u zaštitu interesa javnosti i korisnika usluga elektronskih medija, definisanu članom 5 Zakona o elektronskim medijima.

Ujedno, apelujemo na članove Saveta REM da ukoliko ne mogu da obavljaju svoj posao na zakonit način, daju ostavke i primerom lične odgovornosti pokažu da neće i ne žele da učestvuju u daljem urušavanju institucija društva u kojem žive.

Spisak organizacija koje su pružile podršku:

AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, Beograd

Asocicija za razvoj opštine Malo Crnice –  Malo Crnice

Asocijacija poslovnih žena Vizija , Kragujevac

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) Beograd

Biro za društvena istraživanja – BIRODI, Beograd

Centar za društvene Inovacije – NIIT Centar, Niš

Centar za istrazivanje u politici Argument, Prijepolje

Centar za istraživanje javnih politika, Beograd

Centar za ljudska prava Niš, Niš

Centar za praktičnu politiku, Beograd

Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

Centar za razvoj neprofitnog sektora, Beograd

Centar za regionalizam, Novi Sad

Dijalog Valjevo

Edukacioni centar Leskovac

ENECA, Niš

Ekološki pokret Vrbasa, Vrbas

EU “Da sačuvamo Vojvodinu” Tovariševo

Explore Serbia, Beograd-Zemun

Forum žena Prijepolja, Prijepolje

Gayten-LGBT, Beograd

Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), Beograd

ISKRICA – Inicijativa za dodatnu podršku, Zaječar

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Beograd

Kulturanova, Novi Sad

KREATIVNA RADIONICA – Kraljevo

Link plus, Beograd

Media i reform centar Niš / 18000 Niš

Medijski istraživački centar Niš

Nevladina organizacija POLIS FEST, Subotica

Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad

Novosadski humanitarni centar (NSHC), Novi Sad

NVO “Udruženje  poljoprivrednika za ruralni razvoj Deliblatske Peščare”. Dubovac

NVO Lokalna Agenda 21 za Kostolac-OPŠTINA

NVO Svet i Dunav, Zmajevo

OCD “Prepoznaj U Sebi” Pančevo

Omladinski kreativni centar – Jagodina

Organizacija društvenog aktivizma, Beograd

Podrinjski Antikorupcijski Tim Pakt, Loznica

Pravno dokumentaciona kancelarija PRADOK, Beograd

Prijatelji dece Kragujevca, Kragujevac

Protecta, Niš

Romski centar za demokratiju, Kosovska 19/5, 17520 Bujanovac

Sandzacki odbor za zastitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar

Slavko Ćuruvija fondacija, Beograd

Udruženje građana Prijatelji Ivanjice , Ivanjica

Udruženje pravnika “IUSTITIA”, Tutin

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, Beograd

Užički centar za prava deteta, Užice

Viktimološko društvo Srbije, Beograd