Specijalni izvestilac UN-a za slobodu okupljanja i udruživanja, Clément Voule sastao se sa civilnim društvom

Johanesburg, 05. jun 2019. godine – Više od 80 predstavnika organizacija civilnog društva,  aktivista, i akademika sastalo se u Johanesburgu 30. i 31. maja sa specijalnim izvestiocem UN-a  za  slobodu udruživanja i okupljanja  Clément Voule-om kako bi razmotrili kako uskraćivanje slobode udruživanja i okupljanja ima uticaja na ostavarivanje ciljeva održivog razvoja. Učesnici su imali priliku da razgovaraju o odnosu između ljudskih prava i održivog razvoja i kako Vlade zemalja širom sveta percipiraju te dve stvari kao odvojene. Onemogućavanje organizacijama civilnog društva da ostvare ova prava dovodi do usporavanja ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Sa druge strane došlo se do zaključaka i da su u poslednjoj deceniji neke zemlje poput Kine i Ruande došle do određenog nivoa ekonomskog rasta uprkos činjenici da su pod autoritarnim vođama.

*Izvor: CIVICUS

 

Drugi ključni zaključci učesnika bili su:

-ograničenja u pogledu slobode okupljanja i udruživanja dolaze od strane i vladinih i ne-vladinih aktera i da su aktivisti koji se bore za ljudska prava često okarakterisani kao da rade protiv ciljeva održivog razvoja;

-određene grupe aktivista, naročito one koji deluju na lokalnom nivou, zalažu se za ekološka prava ili prava žena, često bivaju targetirani i meta su napada;

– da bi Agenda 2030 bila u potpunosti realizovana vlade država moraju da sarađuju sa organizacijama civilnog društva i neformalnim pokretima na svim nivoima tokom implementacije ciljeva održivog razvoja i praćenja njihovog uticaja;

-neke vlade misle da „poseduju“ ciljeve održivog razvoja i ograničavaju organizacije civilnog društva da se uključe u njihovu implementaciju;

-da ciljevi održivog razvoja i njihovi indikatori nisu u potpunosti shvaćeni od organizacija civilnog društva i da postoji potreba da se poveća svest i znanje o njima među civilnim društvom;

-Vlade moraju prihvatiti da organizacije civilnog društva koje deluju u različitim oblastima daju važan doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja i da ograničavanje njihovog rada usporava ostvarenje ovih ciljeva.

Građanske inicijative učestvovale su na ovim konsultacijama i predstavile su rad Platforme Tri slobode koja je sa još 20 organizacija civilnog društva lansirana tokom Međunarodne nedelje civilnog društva  održanoj u aprilu. Okupljenima smo predstavili i rastuće trendove ugrožavanja slobode udruživanja i okupljanja u Srbiji ( više o ovome pročitajte na sajtu CIVICUS Monitora-a , na čijoj se watch listi Srbija trenutno nalazi).

Pročitajte više o pretnjama i trendovima vezanim za slobodu udruživanja i okupljanja u članku koji je . specijalnim izvestioce UN-a  Clément Voul napisao o članaku o osam izazova sa kojima se suočavamo u pogledu osnovnih prava. Da saznate više o radu specijalnog reportera posetite sajt i zapratite ga twiteru @cvoule.