Srbija i EU: koliko su nam bliske kulture, vrednosti i identiti

seio-logo

GI srp

Beograd, 27. oktobar –  U okviru projekta  “Šta p(r)omisliš kada kažeš Evropska Unija?, tokom septembra i oktobra meseca u sedam srednjih škola u Srbiji (Beograd, Kraljevo i Subotica) održane su radionice promišljanja na temu “Srbija i EU: koliko su nam bliske kulture, vrednosti i identiti”.

Svaka radionica trajala je 2 školska časa Građanskog vaspitanja, a nastavila se nizom učeničkih akcija koje su učenici sami osmislili i sproveli.

Školske awp_20161107_09_48_47_prokcije su zapravo predstavljale njihov osvrt na pitanje za promišljanje u pisanoj, vizuelnoj ili audio formi. Učenici su se opredelili da svoja iskustva i stavove predstave na izložbama radova organizovanim u školama; organizovanjem tribina za učenike, nastavnike i direktore škola, koji nisu bili aktivno uključeni u realizaciju projekta kako bi kroz razgovor razmenili mišljenja i iskustva; pripemanjem ppt prezentacije koja je predstavljena svim učenicima škole, anketiranjem ostalih učenika i osmišljavanjem kviza o temama koje su obrađene u tekstovima. Jedna grupa učenika pripremila je publikaciju koja sadrži neke od osnovinih simbola srpske kulture i kulturne baštine, koji su svetski priznati poznati. Akcije su ujedno bile prilika da učenici nadograde svoje znanje o EU, načinu njenog uređenja i funkcionisanja i državama članicama i predstave ih školskoj javnosti.

20161024_161026

Projekat ima za cilj da utiče na smanjenje nivoa neznanja, neinformisanosti i predrasuda o članstvu Srbije u EU, pružanjem jasnih informacija i odgovora mladima, kako bi se podstakli da samostalno istražuju prednosti članstva i angažuju se, kao aktivni građani/ke, da argumentovano i slobodno izražavaju ideje. Promišljajući o tekstovima koji se tiču bliskosti kultura, vrednosti i identiteta Srbije i EU, sadržaja kulture i ekonomske razmene i iskustava u učenju i radu mladih iz Srbije i EU i sprovodeći akcije koje sami osmisle učenici srednjih škola doprineće argumentovanom približavanju zvanične politike Republike Srbije mladima.

U projekat je uključeno 9 nastavnica nastavnice koje realizuju nastavu različitih predmeta iz oblasti društvenih nauka u 7srednjih škola (II ekonomska škola –Beograd, Saobraćajno-tehnička škola – Zemun, Medicinska škola – Beograd, Ekonomsko-trgovinska škola – Kraljevo, Medicinska škola– Kraljevo, Mašinsko-tehnička škola- Kraljevo i Politehnička škola –Subotica) I koje će raditi sa odeljenjima/grupama koje su obima od po 20 do 30 učenika/ca

Projekat “Šta p(r)omsliš kad kažeš Evropska unija?” sprovode Građanske inicijative , a finansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za evropske integracije