Srbija i EU: šta mladi uče i rade

seio-logo

GI srp

Beograd, 30.novembar 2016.godine  – Juče je u Kući ljudskih prava u Beogradu, održan završni događaj u okviru projekta  “Šta p(r)omisliš kada kažeš Evropska Unija?. Skoro 40 učenika/ca iz  sedam srednjih škola u Srbiji (Beograd, Kraljevo i Subotica) predstavili su i razmenila svoja iskustva stečena tokom radionica promišljnja o kulturi, vrednosti i identitetu Srbije i EU, ali i sadržaju kulturne i ekonomske razmene.

Nataša Savić Janjić, Rukovodilac Grupe za komunikacije,   Kancelarija za evropske integracije, predstavila je publikaciju img_20161129_124103“Mitovi i Evropskoj uniji” koja je podstakla diskusiju među učenicima.

 Aleksandar Bogdanović, menadžer projekta u Evropskom pokretu u Srbiji predstavio je način rada i dosadašnje rezultate Evropskog pokreta sa posebnim fokusom na aktivnosti koje uključuju mlade u cilju njihovog upoznavanja sa studiranjem i studentskim razmenama u zemljama članicama Evropske unije.

Nakon zajedničke radionice, učenici su izneli predloge za sprovođenje jedinstvene akcije o kojima će glasati zajedno sa svojim vršnjacima iz škola.

Na kraju događaja, učenicima su podeljeni sertifikati o aktivnom učešću u realizaciji projekta.

img_0871

Projekat ima za cilj da utiče na smanjenje nivoa neznanja, neinformisanosti i predrasuda o članstvu Srbije u EU, pružanjem jasnih informacija i odgovora mladima, kako bi se podstakli da samostalno istražuju prednosti članstva i angažuju se, kao aktivni građani/ke, da argumentovano i slobodno izražavaju ideje. Promišljajući o tekstovima koji se tiču bliskosti kultura, vrednosti i identiteta Srbije i EU, sadržaja kulture i ekonomske razmene i iskustava u učenju i radu mladih iz Srbije i EU i sprovodeći akcije koje sami osmisle učenici srednjih škola doprineće argumentovanom približavanju zvanične politike Republike Srbije mladima.

U projekat je uključeno 9 nastavnica nastavnice koje realizuju nastavu različitih predmeta iz oblasti društvenih nauka u 7srednjih škola (II ekonomska škola –Beograd, Saobraćajno-tehnička škola – Zemun, Medicinska škola – Beograd, Ekonomsko-trgovinska škola – Kraljevo, Medicinska škola– Kraljevo, Mašinsko-tehnička škola- Kraljevo i Politehnička škola –Subotica) I koje će raditi sa odeljenjima/grupama koje su obima od po 20 do 30 učenika/caimg_0790

Projekat “Šta p(r)omsliš kad kažeš Evropska unija?” sprovode Građanske inicijative , a finansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za evropske integracije