Aktivnosti TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa proteklih dana

header srbProtekle nedelje Resursni centar Građanskih inicijativa imao je puno aktivnosti. Svake nedelje objavljivaćemo neke od njih, kako bismo vam dali ideju šta je to Resurni centar, šta sve radimo i šta možemo da uradimo za vas i vašu organizaciju.

Iz ponude izdvajamo:

U Sremskim Karlovcima žustro se radilo

20151030_13535130. i 31.oktobra, Dubravka Velat i Petar Žmak su održali radionicu Strateškog planiranja za Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite.

Na dvodnevnoj radionici, treneri Bube i Petar su sa 13 učesnika redefinisali misiju, viziju i ciljeve Udruženja i napravili okvirni plan budućeg delovanja. Kao deo treninga, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa budžetskim planiranjem i izradom budžeta za godišnje aktivnosti.

U Kragujevcu je tog vikenda bilo bučno – Bojana Selaković je održala dve sesije za izradu planova javnog zagovaranja

30. i  31. oktobra održano je strateško planiranje javnog zastupanja i javnog istupanja Mreže Udruženja RODITELJ koju čine 15 ogranaka Udruženja RODITELJ širom Srbije.

Na ovom događaju učestvovali su predstavnici 10 organaka Udruženja Roditelj (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Pirot, Kraljevo, Užice, Sremska Mitrovica, Temerin, Bačka Palanka i Sombor) a pridružili su nam se i predstavnici drugih organizacija i to članica Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) koje su bile zainteresovane.

Ukupno je bilo 34 učesnika i učesnica u ova dva dana.

Radionicu su vodile su Bojana Selaković, predstavnica TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa i Tatjana Lazor Obradović, konsultantkinja iz organizacije Centar za proizvodnju znanja i veština.

Rezultati:

  • Izgrađen i usvojen okvir predloga strategije za Mrežu udruženja RODITELJ
  • Usvojen plan aktivnosti javnog zastupanja Mreže na period od godinu dana
  • Formirani i usvojeni / potpisani protokoli o razumevanju koji se tiču osnovnih principa delovanja Mreže, vrednosti i ujednačenih stavova

FullSizeRender

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS je uz našu tehničku podršku, 31.oktobra i 1.novembra  održala tematski i konsultativni sastanak mreže koji je bio usmeren ka planiranju aktivnosti javnog zagovaranja.

Na sastanku je učestvovalo 54 predstavnika članica MODS-a.

Rezultati:

  • Na sastanku je usvojen Strateški plan MODS-a za period 2015 – 2020 sa prioritetima i ciljevima za zagovaračke aktivnosti.
  • Usvojeni su prioriteti javnog zastupanja za 2016. Na osnovu usvojene strategije i definisanih prioriteta za 2016. na sastanku se krenulo sa izradom plana javnog zastupanja.
  • Izrađen je nacrt plana koji će biti prosleđen članicama na dalje konsultacije.
  • Usvojen je godišnji izveštaj o aktivnostima MODS-a. Skupština je odobrila prijem novih članica u MODS.

Svakoj našoj aktivnosti prethodi detaljna priprema, kako bismo, na najbolji mogući način odgovorili na jedinstvene potrebe svake organizacije.

Resursni centar Građanskih inicijativa

footer srb