Šta može biti bolje u postojećem Zakonu o volontiranju i njegovoj primeni?

TACSO RC GI logo

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa poziva predstavnike OCD, kao  i  organizatore volonterskih aktivnosti i volontere da učestvuju na konsultativnim sastancima Šta može biti bolje u postojećem Zakonu o volontiranju i njegovoj primeni?

Namera TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa je da nakon serije konsultativnih sastanaka prikupi što više informacija i iskustava, kako organizatora volontiranja, tako i samih volontera. Sve prikupljene informacije biće dostavljene međusektorskoj radnoj grupi, formiranoj od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja analizira efekte primene postojećeg zakona.

Sastanak u Beogradu će se održati 30. avgusta 2016. godine u vremenu od 13h do 15h, u prostorijama Impact Hub-a (galerija), Beograd, Makedonska 21.

Poziv sa više informacija možete pogledati na Poziv za ZoV-2.

Sastanak u Nišu, koji organizujemo u saradnji sa organizacijom PROTECTA , će se održati 31. avgusta 2016. godine u vremenu od 12h do 14h, u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Niša, Ulica cara Dušana 15.

Poziv sa više informacija možete pogledati na Poziv Konsultativni sastanak ZoV_1.

Program sastanka u Nišu pogledajte na linku Program Konsultativni sastanak ZoV(1).

 

TACSO RC footer 2016

Tags: