“Šta smo nasledili?”otvoren poziv za mlade umetnike

Beograd, 13. septembar 2023. godine

Inicijatva mladih za ljudska prava, Građanske inicijative, Integra NGO i Human Rights Education Youth Network (HREYN) pozivaju mlade umetnike/ce sa Kosova i iz Srbije da se prijave za učešće u kreiranju kolaborativnih umetničkih dela čime bi doprineli prekograničnoj saradnji i kulturnoj razmeni dva društva. Program okuplja 18 mladih umetnika/ca (9 iz Srbije i 9 sa Kosova) koji su zainteresovani za odnose Kosova i Srbije i koji su željni saradnje i kritičkog posmatranja savremenog konteksta.

Tema za kolektivni i kolaborativni komad je mir i pomirenje i očuvanje i slavljenje zajedničkog kulturnog nasleđa dva društva. Pitanje na koje treba odgovoriti krajnjim produktom je “Šta smo nasledili?”. Umetnici/ce će sami odabrati formu i imaće slobodu da definišu pristup i konkretnu temu u ovom okviru.

Saradnja učesnika/ca će biti omogućena na petodnevnom sastanku u Beogradu, koji će se održati od 11. do 15. oktobra. Izabrani/e umetnici/ce će imati priliku da diskutuju i definišu svoje ideje uz podršku iskusnih mentora i mentorki.

Kao organizacije koje u svom fokusu imaju mlade, želimo da pružimo mogućnost mladim umetnicima/cama da podele svoje poglede na napredak kada je u pitanju odnos Srbije i Kosova i način na koji vide budućnost komšijskih naroda čija skorašnja istorija i trenutna politička situacija otežavaju mogućnost mladih da žive, rade i koegzistiraju.

Mladim umetnicima/cama sa Kosova i iz Srbije će se pridružiti dvoje kolega iz Italije i Gruzije kako bi sa učesnicima/cama diskutovali o svojim pogledima na odnose između Kosova i Srbije i kako bi razmišljali o svojim perspektivama kao svoji vršnjaci koji rade na realizaciji svojih ideja.

Finalni produkti će biti predstavljeni javnosti u Beogradu u Endžio Habu, prostoru u centru grada, novembra 2023.

Od učesnika/ca je očekivano da budu prisutni svih pet dana sastanka u Beogradu i da aktivno učestvuju u procesu razvoja ideja i stvaranja finalnih produkata. Takođe, učesnici/ce bi trebalo da učestvuju u konsultativnim online sesijama nakon sastanka ukoliko je moguće. Radni jezik programa je engleski.

Putni troškovi, hrana i smeštaj tokom sastanka u Beogradu će biti u potpunosti pokriveni od strane organizatora. Organizatori će takođe obezbediti budžet za produkciju kolaborativnih produkata.

Timeline

  • 2. oktobar 2023 – Rok za podnošenje prijava
  • 4. oktobar 2023 – Finalna selekcija kandidata
  • 11 – 15. oktobar 2023 – Petodnevni sastanak u Beogradu
  • 15. novembar – Predstavljanje kolaborativnih produkata

 

Da biste se prijavili za učešće neophodno je da nam pošaljete email na konkurs@yihr.org koji će sadržati sledeće:

  • Ime i prezime
  • Prebivalište
  • Godine
  • Obrazovanje (trenutno ili najviše stečeno obrazovanje)

Uz ovo ćemo vas zamoliti da nam pošaljete i sledeće:

  • Portfolio ili primere prethodnih radova, povezanih sa temom ukoliko je moguće (do pet radova)
  • Kratak video zapis na engleskom jeziku (1 minut) gde ćete nam reći više o sebi i zašto želite da učestvujete u programu (wetransfer link)

 

Kao naziv email-a staviti IME_PREZIME_Application

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.