27 Dec STOJIMO SOLIDARNO UZ SVE KOJI TRPE PRITISKE ZBOG PROTESTA

Beograd, 27. decembar 2021. godine

Iako su njihovi zahtevi usvojeni, građani i građanke koji su učestvovali u protestima protiv Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i Zakona o eksproprijaciji su i dalje izloženi progonu i pritiscima, pogotovo oni u manjim sredinama, a institucije ne čine dovoljno da osiguraju njihovu bezbednost. 

I pored usvajanja protestnih zahteva, lokalni aktivisti i aktivistkinje koji su javno podržali blokade su izloženi raznim vrstama pritisaka, napadima u medijima i na društvenim mrežama, na šta izostaje adekvatan odgovor institucija. Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova masovno emituje prekršajne prijave zbog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, gde se kao dokaz postojanja prekršaja uglavnom navode fotografije i video snimci, što nije u skladu sa zakonom. Prema našim saznanjima, do sada je izdato najmanje 146 ovakvih prekršajnih prijava, koje su uručene građanima i građankama u preko 50 gradova širom Srbije. Među njima su i samohrane majke, ljudi koji su ostali bez posla, stariji građani, kao i osobe sa invaliditetom.

Stojimo solidarno i pružamo punu podršku svima koji trpe posledice zbog toga što su iskoristili svoje pravo na slobodu mirnog okupljanja. Pozivamo institucije da prestanu sa pritiscima na učesnike i učesnice protesta, opravdanost kojih su usvajanjem zahteva potvrdili predsednik Srbije, Skupština i Vlada, i da svoje kapacitete usmere na to da pruže zaštitu lokalnim aktivistima i aktivistkinjama, čija je bezbednost ugrožena zbog toga što su digli glas u odbranu opšteg interesa.

Građanske inicijative trenutno prikupljaju sredstva kojima će pokriti troškove kazni građanima i građankama koji su dobili prekršajne prijave zbog učešća u protestima, i obezbediti advokate onima koji žele da ih osporavaju na sudu. Kampanju možete podržati klikom na dugme u nastavku.

Podrži kampanju