Strateška komunikacija važna organizacijama civilnog društva

header srb

Beograd, 21.april, 2016.godine – Bazični trening za vidljivost organizacija civilnog društva održan je 11. i 12.aprila u Beogradu. Zainteresovanim učesnicima, eksperti i ekspertkinje TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa održali su dvodnevnu radionicu. Prvi dan bio je posvećen tradicionalnim medijima. Učesnici/e su imali prilike da kroz diskusiju i razmenu svojih iskustava sami uvide važnost stalne, planske, vođene komunikacije, koja se ne bazira na potrebama projekata i donatora, već se strateški gradi resursima organizacije.

1

Drugog dana, učesnici/e su se fokusirali na društvene mreže, strategiju i način kreiranja sadržaja, organizovanja “onlajn” zajednica i merenjem rezultata svog rada.

2

Ova radionica deo je aktivnosti TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa.

RC NOVI FOOTER