Strateški planovi za Žensko udruženje Kolubarskog okruga i Saveza izviđača Beograda

Beograd, 6.mart, 2017.godine – Učesnici i učesnice Ženskog udruženje Kolubarskog okruga i Saveza izviđača Beograda predstavila bili su učesnici strateškog planiranja koje su facilitirali treneri Maja Ciganović i Nikola Koruga.

Radionica je počela formulisanjem vizije i misije počela je kratkim uvodom o samim terminima, potom su trener i trenerica predstavili izjave vizija i misija srodnih organizacija (npr. Svetska skautska organizacija, Centar za afirmaciju žena u sportu). Iako je Savez izviđača smatrao da je potrebno prepisati viziju i misiju Saveza izviđača Srbije, trener ih je ipak motivisao da pokušaju da formulišu izjave vizije i misije nezavisno od „velikog“ saveza.

Otvoreno su dotaknuta pitanja emocionalnog odnosa prema ovom procesu i iskazana je zahvalnost na otvorenosti i želji da se sačuva grupna kohezija. Trening je završen u dobrom raspoloženju i sa entuzijazmom za nastavak rada na izradi dokumenta. Obe grupe su podjednako među svojim članovima preuzele odgovornost za rad na dokumentu. Dogovoreno je da se grupe obrate sa prvim rezultatima treneru i trenerici nakon sedam dana rada, a potom da se na dokumentu radi još sedam dana nakon čega bismo trebali da imamo prvu verziju oba dokumenta. Takođe, otvorena je mogućnost za intenzivnu komunikaciju i konsultacije sa trenerima e-mailom, skype sastankom ili sastankom u organizacijama koje učestvuju u procesu ili u biblioteci Kuće ljudskih prava po potrebi.