Strateško planiranje Saveza izviđača Srbije

TACSO RC GI logo

U periodu 30.09. do 2.10. 2016. godine, Tacso Građanskih inicijativa  je organizovao seminar podrške procesu strateškog planiranja Savezu izviđača Srbije (SIS), organizacije koja je osnovana 1911. godine.

SIS ima istorijat, uspehe i tradiciju staru 105 godina. Iniciranjem procesa strateškog planiranja tokom 2016. godine, SIS će obogatiti svoje delovanje u skladu sa savremenim tokovima u društvu, i   ponudi deci i mladima raznovrsne i jedinstvene sadržaje koji ih pripremaju za aktivan život u zajednici.
analiziramo-strukturu-sis
Prisustvovalo je 16 učesnika/ca. Učesnici/ce su tokom seminara bili aktivni i angažovani. Promišljalo se o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Saveza. Radjene su analize (zainteresovanih grupa, okruženja, unutrašnjih snaga i slabosti) radi sagledavanja budućih strateških prioriteta. Razmenjene su informacije o radu i delovanju Saveza i odreda, i uočene su oblasti u kojima treba da se izvrše promene. Kroz timski rad i saradnju, produkovano je obilje materijala koje će poslužiti kao osnov za izradu strateškog dokumenta. Građanske inicijative će obezbediti stalnu podršku u procesu strateškog planiranja, do finalizacije dokumenta , koja se očekuje do kraja februara 2017. godine.
sis-zajednicka
Treneri/ce su bili Predrag Stošić, Marinela Šćepanović i Dubravka Velat, uz ko-trenersku podršku Nikole Koruga.

TACSO RC footer 2016