Strateško planiranje za Alternativni centar za devojke (ACZD) iz Kruševca

Kruševac, 28.februar 2017.godine – Marijana Jović, trenerica  tima TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, održala je prvu radionicu za izradu strateškog plana 24-26.februara članicama i aktivistkinjama kruševačkog Alternativnog centra za devojke (ACZD). 

Trening kojim je započet proces izrade strateškog plana organizacije Alternativni centar za devojke je uspešno realizovan tokom vikenda. Otvorene su i obrađene, u većoj ili manjoj meri sve teme neophodne za dalji rad na dokumentu i dogovoreni budući koraci i podrška koja je organizaciji obezbeđena na dalje.

Posebnu vrednost treningu dalo je to što su pored osnavačica i dugogodišnjih članica organizacije treningu prisustvovale i mlade aktivistkinje koje su se na ovaj način upoznale sa postignućima i prethodnim radom organizacije. Razmena iskustva i različitih perspektiva dala je širu sliku svim učesnicama treninga i doprinela da produkti rada budu kvalitetni i sveobuhvatni.  

Učesnice su bile otvorene i motivisane za rad i pokazale su spremnost za daljom izradom dokumenta, a u funkciji unapređenja funkcionisanja organizacije i obezbeđivanja što boljih sadržaja za mlade žene na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.