Studija izvodljivosti stvaranja lokalnih partnerstava

063 Studija izvodljivosti stvaranja lokalnih partnerstavaKako napraviti partnerstvo lokalne samouprave, preduzetnika i organizacija civilnog društva na lokalu? Koje su prepreke, izazovi a koje prednosti ovog evropskog modela saradnje u lokalnim zajednicama? Na osnovu iskustava sa terena i formiranja lokalnih partnerstava u Leskovcu, Užicu, Babušnici, Priboju i inicijativi koja je pokrenuta u Pirotu, saznajte kako možete pomoći razvoj svog grada/opštine i motivisati svoje sugrađane i sugrađanke na saradnju i zajedničko rešavanje problema.

Preuzmi publikaciju (.pdf)