Studijska poseta “OCD zemalja Zapadnog Balkana za globalni razvoj”

U okviru Trialog-a, 15 predstavnika organizacija civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana (iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova,Makedonija, Crne Gore, Srbije) učestvovali su u četvorodnevnoj studijskoj poseti Beču i Bratislavi od 2-5 maja. Jedan od učesnika bio je i naš kolega Petar Žmak. Učesnici su se sastali i razgovarali sa predstavnicima platforma za razvoj OCD, drugim predstavnicima organizacija civilnog društva, kao i razvojnim agencijama i Ministarstvima spoljnih poslova Austrije i Slovačke.

Cilj događaja bio je da se predstavi i/ili produbi poznavanje učesnika o razvojnoj sceni u EU15 i EU13 zemljama, umrežavanje sa razvojnim akterima i učenje o aktivnostima zagovaranja i odnosima između državnih aktera i OCD-a, šema finansiranja za razvoj OCD i održivost platforme itd. Studijska poseta je imala za cilj podsticanje razmene iskustava između zemalja Zapadnog Balkana, organizacija civilnog društva iz Evropske unije i platformi.