ŠVAJCARSKA VLADA IZDVAJA 5 MILIONA ŠVAJCARSKIH FRANAKA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANIZACIJA GRAĐANSKOG DRUŠTVA

Beograd, 6. decembar 2019. godine

Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,3 miliona švajcarskih franaka za realizaciju programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. Program sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju projekta ACT 17. decembra 2019. godine od 10:30 – 15:00 časova u Kući aktivizma (Dobračina 55, Beograd).

Cilj projekta ACT je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

ACT ima tri komponente kroz koje će pružiti podršku civilnom društvu, pri čemu će fokus biti na organizacijama na lokalnom nivou. Podrška će se pružati kroz različite šeme grantova i razvoj kapaciteta organizacija sa fokusom na:

  1. izgradnju i jačanje veza OGD sa građanima, jačanje kapaciteta OGD za javno zagovaranje i bolje formulisanje potreba građana i jačanje kapaciteta za pružanje usluga u lokalnoj zajednici;
  2. razmenu znanja i iskustava OGD, kao i uspostavljanje saradnje, kroz različite mreže OGD u cilju povećanja uticaja u procesu donošenja odluka za dobrobit građana;
  3. saradnju OGD i lokalnih samouprava u cilju pružanja boljih usluga građanima.

Molimo Vas da svoje, ili učešće jednog predstavnika/ce Vaše organizacije, potvrdite najkasnije do 10. decembra 2019, registracijom na linku. Broj prijava će biti ograničen zbog limitiranih kapaciteta. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, moći ćete da pratite događaj putem Livestream-a za koji će biti obezbeđen link na internet stranici Građanskih Inicijativa ili putem facebook stranice ACT projekta.

 ACT će tokom naredne godine održati info dane širom Srbije na kojima će detaljno predstaviti buduće aktivnosti projekta i program dodele grantova.

NAPOMENA: Radni jezik je srpski, uz obezbeđen prevod na i sa engleskog jezika. Organizator će pokriti putne troškove učesnika van Beograda.

Radujemo se Vašem dolasku!