Svetski indeks davanja: Srbija na listi zemalja koje su najviše napredovale

Svetski indeks davanja: Srbija na listi zemalja koje su najviše napredovale

 

Ove godine Srbija 1. oktobar, Evropski dan fondacija i donatora, obeležava kao 48. zemlja na listi Svetskog indeksa davanja.  Srbija je  postala šesta zemlja na listi zemalja koje su najviše napredovale u prethodnom periodu (tokom 2020. godine) imajući u vidu da je prema nalazima  iz 2018. godine bila čak 129. od 140 zemalja sveta uključenih u ovo istraživanje.

Da je u Srbiji zabeležen značajan napredak kada su davanja za opšte dobro u pitanju ukazalo je i istraživanje Fondacije Catalyst Balkans „ Srbija daruje“: u 2020. je zabeležena gotovo tri puta veća darivana suma u odnosu na prethodnu godinu, građani i kompanije donirali su više od 90 miliona evra za opšte dobro, što predstavlja svojevrsni rekord.

Ovako značajnom poboljšanju, kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou doprinelo je nekoliko faktora: višegodišnje i kontinuirano delovanje grupe OCD i društveno odgovornih kompanija posvećenih unapređenju filantropije i razvoju okvira za davanje okupljenih u Srpski finantropski forum i Koaliciju za dobročinstvo; podsticaj koji je pandemija COVID-19 dala poslovnom sektoru da napravi veliki iskorak u davanju za opšte dobro, ali i građani koji su se masovno odazvali na upućene apele i pružili podršku pojedincima i zdravstvenom sistemu koji se našao na udaru.

Charities Aid Fondacija (CAF) objavljuje Svetski indeks davanja više od jedne decenije. Ovaj izveštaj pruža uvid u opseg i prirodu davanja širom sveta i razmatra tri aspekta davanja. Pitanja koja se nalaze u središtu izveštaja su: Da li ste u proteklih mesec dana pomogli  strancu ili nekome koga ne poznajete, a kome je potrebna pomoć? Donirali novac u dobrotvorne svrhe? Volontirali u nekoj organizaciji?

Kada je reč o doniranju novca u dobrotvorne svrhe, Srbija je na 15. mestu  Svetskog indeksa davanja, dok se  po aspektu pružanja pomoći strancima i osobama koje ne poznajemo, Srbija nalazi na 69. mestu, sa učešćem od 54%. 

S druge strane, Srbija je među 10 najniže rangiranih zemalja sveta prema vremenu koje građani posvećuju volontiranju.  Sa samo 5% vremena posvećenom volontiranju, Srbija se nalazi 113. mestu, iza Hrvatske, Rumunije i BiH.

Ovakva pozicija još jednom ukazuje da je u Srbiji neophodno unaprediti okvir za davanja kako bi se dodatno podstakle društveno odgovorne i humanitarne akcije kompanija, predvideti olakšice i/ili podsticaje za davanja pojedinaca, definisati okvir za volontiranje kojim bi se ono promovisalo kao društvena vrednost, a uložena i stečena znanja i veštine bila javno priznata, na šta brojne OCD godinama pozivaju odgovorne institucije.

Ovo je, takođe u skladu sa nekim od ključnih od preporuka CAF-a: da vlade moraju olakšati pojedincima davanja i ponuditi podsticaje za davanja, kao i promovisati civilno društvo kao nezavisan glas u javnom životu i poštovati pravo neprofitnih organizacija da govore o važnim pitanjima.

 

Više o stanju dobročinstva u Srbiji, izazovima i inicijativama civilnog društva ka poboljšanju okvira za davanje možete pročitati u Osvrtu Srpskog filantropskog foruma, čiji su Građanske inicijative član, povodom Evropskog dana fondacija i donatora. Ceo tekst je dostupan na sledećem linku.