TACSO POZIV MREŽAMA, SAVEZIMA I KOALICIJAMA organizacija civilnog društva (OCD)

 

TACSO by Civic Initiatives header

TACSO kancelarija u Srbiji i  TACSO Resursni centar Gradjanskih Inicijativa i konzorcijuma upućuje poziv MREŽAMA, SAVEZIMA I KOALICIJAMA organizacija civilnog društva (OCD) koje deluju u oblastima:

 

  • Uticaja na zakonodavni, pravni i društveni okvir – aktuelne prakse i politike
  • Jačanja dijaloga i saradnje izmedju OCD i donosioca odluka iz javnog sektora
  • Jačanja dialoga i saradnje izmedju OCD i medija
  • Jačanje uloge OCD kao pružaoca usluga socijalne zaštite

Predmet ovog poziva je identifikovanje aktulenih prioritetnih potreba MREŽA, SAVEZA I KOALICIJA u Srbiji na koje bi TACSO projekat u okviru svog mandata  mogao odreagovati kroz stručnu i organizacionu podršku, primarno u delu izgradnji njihovih kapaciteta.

Pozivno pismo u celini možete preuzeti ovde.

Da bi podnele prijavu po ovom Pozivu, mreže, koalicije, savezi  treba da popune obrazac koji mogu preuzeti ovde i poslati na e-mail adresu  prijava.rs@tacso.org

Ovaj poziv će biti otvoren do 31.  jula 2015 godine (CoB). Za dodatne informacije možete se obratiti TACSO Resursnom Centru Građanskih Inicijativa, telefonom na broj 011/3284188 ili slanjem e-maila na adresu: rctacso@gradjanske.org.

Razmatranje prispelih prijava će se obaviti  najkasnije do 5. avgusta 2015. godine.  Aplikanti koji udju u najuži izbor mogu biti pozvani na dodatne konsultacije.