TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa otvara svoja vrata svim organizacijama civilnog društva

TACSO by Civic Initiatives header

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa u skladu sa svojom misijom podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, a u želji da postane dostupniji za sva vaša pitanja i pruži relevantne i pravovremene informacije, uvodi novinu u svom radu – Dan otvorenih vrata Resursnog centra.

Dan otvorenih vrata Resursnog centra organizovaće se svakog desetog u mesecu tokom cele godine u kome će sve zainteresovane organizacije civilnog društva moći da direktno razgovaraju sa osobljem Resursnog centra, i posavetuju se o problemima na koje nailaze u svom radu.

Prvi Dan otvorenih vrata biće organizovan 10. februara, 2016. godine u Beogradu u prostorijama Resursnog centra u Kući ljudskih prava u ulici Kneza Miloša br. 4. u periodu od 12 – 14 časova.

Pozivamo Vas da se prijavite tako što ćete popuniti i poslati prijavni formular .

Popunjavanje prijavnog formulara nije obavezno, ali će nam olakšati pripremu i strukturu podrške, baziranu na realnim potrebama organizacija civilnog društva.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Bojani Selaković elektronskom poštom na adresu: info.rs@tacso.org. ili bojanas@gradjanske.org ili telefonom na broj 011/32-84-188.

 

RC footer NEW