Tražimo MladGrad – Omladinsku prestonicu Srbije

MladGrad

Omladinska prestonica Srbije 2018

 

O MLADGRAD-u:

Nagradu MladGrad ustanovilo je 2010. godine udruženje “Građanske inicijative”. Cilj dodele ove nagrade je da odavanje priznanja za ukupan doprinos lokalne samouprave unapređenju položaja mladih. Pored toga, nagrada ima za cilj i da podstakne lokalne samouprave da učine više ka unapređenju položaja mladih u Srbiji i dodatno osnaže mlade da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka. Od 2016. godine, Građanske inicijative su dodelu nagrade MladGrad prepustili Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS).

MladGrad je sada priznanje koje dodeljuje KOMS svake godine, i to na Međunarodni dan mladih, 12. avgust. Nagrada se dodeljuje  jedinici lokalne samouprave za sveukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici i to na predlog udruženja mladih i/ili za mlade koji nominuje svoj jednicu lokalne samouprave za MladGrad – Nacionalnu prestonicu Srbije, na osnovu dosad postignutih rezultata po pitanju mladih i u oblasti omladinske politike. MladGrad je priznanje lokalnoj samoupravi za istinsko uključivanje mladih u najrazličitije procese lokalnih vlasti, kao i ulaganje u kreiranje podsticajnog okruženja za unapređenje položaja i zadovoljavanje potreba mladih u društvu.

NAČIN I USLOVI PRIJAVE:

Kandidaturu odnosno nominaciju grada za MladGrad – Nacionalnu omladinsku prestonicu Srbije podnosi udruženje mladih i/ili za mlade, samostalno ili u partnerstvu sa drugim udruženjem mladih/za mlade, Kancelarijom za mlade ili drugom ustanovom / institucijom koja doprinosi unapređenju omladinke politike u lokalnoj zajednici (nije neophodno imati potpisan protokol o saradnji, ali je poželjno).

Prijava se podnosi putem sledećeg linka najkasnije do 23.jula 2018.godine do 23:59h.

Postavljeni kriterijumi iz aplikacionog formulara nisu obavezni, te NIJE NEOPHODNO da ispunjavate SVE kriterijume konkursa kako biste učestvovali.

Izvori verifikacije kriterijuma nisu definisani, stoga budite slobodni i kreativni da kao dokaz o ispunjavanju datog kriterijuma navedete sve što smatrate da je relevantno datom kriterijumu (fotografije, video zapise, linkove sa relevantnih sajtova, reportaže, vesti, različita dokumenta – memorandume i protokole o saradnji, lokalne strategije, akcione planove, pravilnike i sl.)

Ohrabrujemo sva udruženja mladih/za mlade
koja veruju u svoju zajednicu da se prijave!

Kandidati će o izboru biti obavešteni najkasnije do 6. avgusta.

Svečana dodela nagrade održaće se u okviru proslave Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta, u Beogradu, koju organizuje Krovna organizacije mladih Srbije.

Za sva pitanja možete pisati na imejl konkurs@koms.rs .

Više o Krovnoj organizaciji mladih Srbije na www.koms.rs.

NAGRADA

  • Dobitnik nagrade MladGrad odnosno jedinica lokalne samouprave u toku narednih godinu dana imaće prilike da promoviše svoju zajednicu, predstavi dosadašnja dostignuća i primere dobre prakse na svim većim događajima koje organizuje KOMS, uključujući i KOMSkupštinu, ali i na Generalnoj skupštini Evropskog foruma mladih – COMEM u Novom Sadu, a uz obaveznu saradnju sa udruženjem mladih/za mlade odnosno svim partnerima (ukoliko ih ima).
  • Predstavnici udruženja mladih/za mlade i jedinice lokalne samouprave odnosno predstavnici svih partenera koji su konkurisali, imaće organizovanu studijsku posetu Beogradu, gde će između ostalog imati priliku da se sastanu sa prestavnicima Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije , kao i sa drugim relevantim akterima omladinske politike na nacionalnom nivou, te će imati prilike da predstave svoja dostignuća, razgovaraju o trenutnom stanju omladisnke politike i drugim važnim temam za mlade, kao i da uspostave dalju saradnju.
  • Delegiranje učesnika na aktivnosti koje organizuje KOMS, a uz poziv KOMS (Akademija omladinske politike, Forum omladinske politike, treninzi za jačanje kapaciteta…).
  • Priliku za promociju svojih aktivnosti na društvenim mrežama MladGrad u narednih godinu dana.