14 Mar Radionica strateškog planiranja za organizacije Na pola puta, Dečiji centar Mali princ i Inkluzivni pokret

Beograd, 14.mart 2017.godine – Trening kojim je započet proces izrade strateškog plana organizacija Na pola puta, Dečiji centar Mali princ, Inkluzivni pokret uspešno realizovan tokom vikenda 11. i 12.marta. Prisustvovalo je 12 učesnika/ca, a radionicu su vodile Dragana Soćanin i  Đurđa Đukić, trenerice Resursnog centra.

Otvorene su i obrađene, u većoj ili manjoj meri sve teme neophodne za dalji rad na dokumentu i dogovoreni budući koraci i podrška koja je organizaciji obezbeđena na dalje. Razmena iskustva i različitih perspektiva  ovih organizacija dala je širu sliku svim učesnicama treninga i doprinela da produkti rada budu kvalitetni i sveobuhvatni.

Učesnici/e su bile otvorene i motivisane za rad i pokazale su spremnost za daljom izradom dokumenta, a u funkciji unapređenja funkcionisanja organizacije.
Ova radionica deo je tehničke podrške organizacijama civilnog društva koju pruža TACSO i Građanske inicijative, resursni centar za Srbiju.