Trening o preduzetništvu – Fabrika dobrih ideja

„Dan pre nego što nešto postane ogroman uspeh, to je samo luda ideja.”
naučnik Piter Dijamandis

Ukoliko imaš između 16 i 30 godina, živiš u Bujanovcu, Lebanu, Preševu ili Vranju, i imaš želju da saznaš više o preduzetništvu i da kroz njega utičeš pozitivno na svoju zajednicu, pridruži nam se u Fabrici dobrih ideja! Saznaj sve što te zanima o preduzetništvu sa svrhom, a nisi imao/la koga do sada da pitaš!

Fabrika dobrih ideja je dvodnevna radionica na kojoj ćemo učiti, družiti se i otisnuti se na preduzetničko putovanje.

  • Da li se preduzetnici/ce rađaju ili se preduzetnikom postaje?
  • Šta ti je potrebno za pokretanje svog preduzeća?
  • Kako kroz preduzetništvo možeš da rešavaš društvene i ekološke probleme zajednice u kojoj živiš?
  • Ko može da ti pomogne na preduzetničkom putu?

 

Ovo su samo neke od tema kojima ćemo se baviti a uz sve to imaćeš priliku da se upoznaš i sa Design Thinking-om, kreativnom metodom za rešavanje problema!  U Design Thinkingu fokusiramo se na rešenja a ne prepreke a ljude i njihove potrebe stavljamo u centar kreativnog procesa. Neke od najvećih kompanija za koje si sigurno čuo/la kao što su Nike, Google, IKEA koriste DT u svom radu a mi ćemo ga koristiti kako bismo tvoje preduzetničke ideje  transformisali u akciju!

Sve što treba da uradiš jeste da popuniš kratak formular sa prijavom. Dobrodošli su i pojedinci kao i grupe mladih, uzrasta od 16 do 30 godina, iz Vranja, Bujanovca, Preševa i Lebana.

Dve radionice sastoje se od teorijskog dela i grupnog rada u kome ćemo praktično primenjivati znanja stečena u prvom delu.

Trening se održava 12-13. jula u Nišu, a prijave su otvorene do 9. jula u 23.59h. Troškovi smeštaja, prevoza i obroka su pokriveni za sve odabrane učesnike. 

Radionice o preduzetništvu za mlade sprovode Građanske inicijative u partnerstvu sa Smart Kolektivom.

Trening se održava 12. i 13. jula u Nišu. Troškovi smeštaja i prevoza biće pokriveni za sve učesnike/ce.

 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.