Trening posvećen reformi sistema socijalne zaštite u Srbiji i ulozi OCD kao pružalaca usluga

24 Feb Trening posvećen reformi sistema socijalne zaštite u Srbiji i ulozi OCD kao pružalaca usluga

U petak, 21. februara završen je trodnevni trening posvećen reformi sistema socijalne zaštite u Srbiji i ulozi organizacija civilnog društva (OCD) kao pružalaca usluga u zajednici. Trining je bio održan na Zlataru, a na njemu je učestvovalo 26 predstavnika i predstavnica iz 22 organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti socijalne zaštite. Učesnici i učesnice pohađali su interaktivne obuke sa vežbama i praktičnim radom uz obilje materijala koji su im bili podeljeni u cilju dodatnog upoznavanja sa temom. Najviše se diskutovalo o tome koliko se daleko odmaklo u reformi socijalne zaštite, najvažnijim konceptima i novinama u postojećem zakonu o socijalnoj zaštiti, kao i o ulozi nevladinih organizacija u pružanju usluga zajednici.

Ovo je bio prvi u nizu treninga u okviru projekta „Jednaki u pružanju socijalnih usluga“ koji sprovode Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara. Cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD iz Raškog i Zlatiborskog okruga (iz Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Novog Pazara i Tutina) za pružanje usluga socijalne zaštite u svojim lokalnim zajednicama i aktivnije učešće u formulisanju politika, procesu donošenja odluka i uspostavljanju praksi na lokalnom i nacionalnom nivou.