Trening u Gnezdu za KOMS

Trening u Gnezdu za KOMS

U Beogradu je 16. aprila u prostorijama Gnezda održan trening Uvod u javno zastupanje, a učesnici su bili članovi Upravnog odbora i Sekretarijata Krovne organizacije mladih Srbije. Trening je imao za cilj da podigne kapacitete KOMS-a za realizaciju postojećih, i pokretanje novih zagovaračkih inicijativa.

Učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa osnovnim koracima javnog zastupanja, i prepoznaju korake koje su do sada realizovali u okviru kampanje koju KOMS priprema. Nakon toga su kroz analizu organizacije sagledali potencijal za razvoj zagovaranja u okviru KOMS-a, i potrebe za unapređenjem rada. Posebna pažnja bila je posvećena analizi aktera na zadatu temu, primenom metode trougaone analuze.

Trening je održao Vladan Đukanović, učesnik treninga za trenere koji realizuju Građanske inicijative u okviru TACSO programa, podržanog od strane EU.IMG_20160416_114156 IMG_20160416_152725 IMG_20160416_105214