Trening za udruženja koja rade u domenu prerade hrane i poljoprivrede

30 – 31. mart, Karagujevac

Trening je trajao dva dana i sadržao četiri modula koja su se bavila poboljšanjem uspešnosti preduzetnika koji se bave preradom hrane i poljoprivredom. Trening je koncipiran tako da omogući udruženjima sticanje novih znanja i konsultacije u oblasti organizacije poslovanja u industriji prerade hrane i poljoprivrede.

Trening je, u skladu sa identifikovanim potrebama učesnika, osmišljen i realizovan kao visoko interaktivan, zasnovan na participativnom pristupu i principima učenja kroz iskustvo. Za potrebe treninga su bile pripremljene odgovarajuće individualne i grupne vežbe, simulacije, Power Point prezentacija, aktivnosti za zagrevanje i bolje upoznavanje članova tima i centralne grupne vežbe za primenu naučenog.

Kroz učešće u prvom danu treninga učesnici su na praktičan i participativan način radili na sledećim temama:

  • Koncept Farm Management,
  • Specijalizacija poljoprivredne proizvodnje i njene prednosti
  • Upravljanje rizicima u poljoprivredi i preradi hrane

Drugog dana treninga, obrađivane su sledeće teme:

  • Pristup tržištu
  • Marketing i biznis planiranje
  • Marketing canvas, kao alat za planiranje

S obzirom na mali broj učesnika, tokom oba dana treninga, treneri su se fokusirali na davanje individualnih preporuka i saveta učesnicima, u skladu sa temama.

Glavni utisak je bio da su učesnici su bili jako motivisani i aktivni, a energija i dinimika treninga na visokom nivou.