Tri slobode pod lupom: 04-07. maj 2020. godine

Beograd, 07. maj 2020. godine-

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

04-07. maj 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative su u proteklom periodu pratile i sva ostala ljudska prava. Iako je u Srbiji vanredno stanje ukinuto 6. maja, imajući u vidu veliki broj kršenja, Građanske incijative će i u narednom periodu nastaviti da prate stanje u oblasti svih ljudskih prava.

Prethodni period obeležilo učestalo kršenje zabrane kretanja od strane određenih grupa građana zbog čega je Beogradski centar za bezbednosnu politiku zajedno sa još jedanest udruženja građana, podneo inicijativu Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, u vezi sa postupanjem policije po prijavama građana koje se odnose na okupljanja građana koje u večernjim satima pale baklje i pirotehnička sredstva, kao i u vezi sa dodeljivanjem dozvola za kretanje u vreme zabrane kretanja. Nastavljeni su i napadi na nezavisne novinare od strane najviših državnih zvaničnika, a u fokusu napada bila je redakcija KRIK-a nakon objavljivanja istraživačkog teksta o ratu u balkanskom podzemlju. Objavljen je izveštaj međunarodne organizacije Fridom Haus na čijoj je listi Srbija pala u rang zemalja okarakterisanih kao „hibridni režimi”.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Građanske inicijative objavljuju preglede slučajeva kršenja ovih prava dva puta nedeljno. Sve prethodne preglede možete videti ovde.