Tri slobode pod lupom: 10-13 april 2020. godine

Beograd, 14.april 2020. godine-

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

10-13. april 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative će u narednom periodu pratiti i sva ostala ljudska prava.

Nakon donošenja i kasnijeg povlačenja zaključka kojim se vrši centralizacija informisanja, Vlada Republike Srbije usvojila je novu meru koja otežava rad i objektivno i pravovremeno informisanje građana. Radi se o meri zabrane prisustva novinara na konferencijama za medije Kriznog štaba, navodno zbog povećanja mogućnosti zaraze novinara. Međutim, pored ove neželjene “brige” za dobrobit novinara, nadležni nisu pokazali volju da reaguju na sve učestalije i beskrupuloznije napade na medijske kuće i novinare, a koji dolaze od strane najviših državnih funckionera i njima bliskih tabloida. Da se osim sa pandemijom virusa Srbija suočava i sa ozbiljnom krizom demokratije može se videti i po reakcijama relevantnih međunarodnih organizacija koje prepoznaju da je u Srbiji došlo do marginalizacije zakonodavne vlasti i da je njihovu ulogu u potpunosti preuzela izvršna vlast, zbog čega je OEBS apelovao na nadležne da povrate kontrolnu ulogu parlamenta u oblasti nadzora mera koje se donose u vreme vanrednog stanja.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

 

Građanske inicijative objavljuju preglede slučajeva kršenja ovih prava dva puta nedeljno. Sve prethodne preglede možete videti ovde.