Tri slobode pod lupom: 12-25 mart 2021. godine

Beograd, 25. mart 2021. godine-

 

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

12- 25 mart 2021

 

Poslanici vladajuće stranke nastavili su sa opasnom kampanjom protiv organizacija civilnog društva, medija i novinara, potpomognuti ćutanjem nadležnih institucija ali i otvorenom podrškom od strane nadležnog Skupštinskog odbora. Sa druge strane takva praksa naišla je na brojne osude u međunarodnoj javnosti, kao i na potencijalno novi problem u pogledu Izveštaja o Srbiji Evropskog parlamenta imajući u vidu da je zbog ovih napada dodat još jedan amandman na rezoluciju čije se usvajanje očekuje, U praksi ignorisanja prednjači svakako Savet Regulatornog tela za elektronske medije koje je na sednici zaključilo da prikazivanje spornih slika na televizijama sa nacionalnom frekvencijom predstavlja meru u javnom interesu, Ovakav odnos nadležnih institucija uslovio je izlazak pet medijskih udruženja iz Radne grupe Vlade za bezbednost i zaštitu novinara.

 

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.