Tri slobode pod lupom: 17. maj – 30. maj 2024. godine

Beograd, 30. maj 2024. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

17. maj – 30. maj 2024. godine

 

Teško je govoriti o kršenjima osnovnih građanskih i političkih prava, dok čitav svet svedoči razaranju Palestine i ubijanju civila, pretežno žena i dece. Svedočimo najgrubljem gaženju svih međunarodnih povelja i konvencija o osnovnim ljudskim pravima, a reakcija međunarodne zajednice je, uz izuzetke, odsutna. Potresni snimci poslednjeg napada Izraela na izbeglički kamp u Rafi obišle su svet, međutim ne postoje znaci da će biti izvršen veći pritisak sa ciljem prekida vatre. Ljudska prava bi trebalo da su univerzalna, a ne samo da se na njihovu zaštitu poziva onda kada su uskraćena određenim grupama ljudi. Dok svet nemo posmatra svirepo ubijanje civila, mirovni aktivisti/kinje koji zahtevaju prekid vatre suočavaju se sa represijom i gušenjem slobode govora. I pro-palestinski aktivisti u Srbiji su se takođe našli na meti policije.

Ostali primeri kršenja političkih prava u Srbiji vezani su pretežno za kampanju za predstojeće izbore. Iako se činilo da predizborne kampanje gotovo i nije bilo, iza kulisa su se nastavili slučajevi zastrašivanja novinara/ki, privođenje aktivista i ometanje rada organizacija civilnog društva. Večeras u ponoć, počinje predizborna tišina. U periodu dok predizborna tišina traje ne sme se, u medijima i na javnim skupovima, govoriti o procenama izbornih rezultata, ne smeju se predstavljati kandidati/kinje ili se birači navoditi kako da glasaju. Tada je tišina opravdana i jasno definisana zakonom. Međutim, kada su ljudska prava u pitanju tišina nikada ne sme da prevlada. Kao pojedinci i kao društvo ne smemo da dopustimo ćutanje kada su osnovna ljudska prava na udaru. Ćutanje je odobravanje. Ljudska prava su neotuđiva i za njih se treba glasno boriti.

Više o slučajevima kršenja građanskih prava koji su zabeleženi u prethodnom periodu, pogledajte u punom izveštaju ispod: