Tri slobode pod lupom: 27-31. mart 2020.

Beograd, 31 mart 2020. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

27-31. mart 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative će u narednom periodu pratiti i sva ostala ljudska prava.

Posmatrani period obeležila je pravna nesigurnost oličena u eklatantnim primerima zloupotreba vanrednog stanja kao i arbitrarnim i netransparentim postupanjem nadležnih koji dodatno otežavaju normalno funkcionisanje u toku pandemije korona virusa. Brojna normativna i faktička ograničenja negativno utiču na održivost delovanja medijskih i novinarskih udruženja, kao i organizacija civilnog društva, u prvom redu onih koji obavljaju delatnost pružanja usluga i pomoći građanima. S druge strane aktuelna situacija se koristi i za obračun sa političkim neistomiššljenicima ali i nepodobnim medijima, dok izostaju reakcije nadležnih na slučajeve širenja lažnih vesti i dezinformacija. Zabrinjava i podatak da država Srbija ne ispunjava obaveze koje proističu iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima čiji je potpisnik, na taj način što nije izvestila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta Evrope o derogaciji prava utvrđenih tim aktima, ali i zbog uspostavljanja prakse suđenja po ekspresnom postupku pomoću video linka i izricanja najstrožih predviđenih kazni. Ove činjenice ukazuju da se država opredelila za restriktivan i represivan pristup rešavanju krize, zanemarujući značaj informisanja, edukacije i saradnje sa građanima.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.