Tri slobode pod lupom: 7 – 20. maj 2021. godine

Beograd, 20. maj 2021. godine-

 

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

7 – 20. maj 2021.

Tokom prethodne dve nedelje nastavljen je trend kontinuiranog ugrožavanja osnovnih prava građana, pre svega napadima na slobodu izražavanja i slobodu okupljanja. Mediji i novinari bili su meta, kako institucionalnih pritisaka i napada putem takozvanih SLAPP tužbi, kojima se od njih potražuju nerealno visoki iznosi naknade štete, tako i fizičkih napada i sprečavanja uzimanja izjava od građanskih aktivista. S druge strane, građanski aktivizam sputavan je i podnošenjem krivičnih prijava protiv građana i profesionalnih upravnika koji su se usprotivili izgradnji stambene zgrade na javnoj površini na kojoj se nalazi park i igralište za decu. Pored ovih slučajeva, prethodni period obeležio je i početak rada televizije Euronews, a za koji postoje ozbiljne indicije da predstavlja kršenje pravnih normi predviđenih trenutno važećim zakonima Republike Srbije.

Pregled slučajeva zabeleženih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

 

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.